Velikost textu

Oprava střechy a výměna vrat na hasičské zbrojnici v Jamném

Celkové náklady: 115 287,- Kč
Grant JČ kraje: 80 000,- Kč
Poskytovatel grantu: Jihočeský kraj
Realizace: 20.6.2009 - 7.7.2009

Popis projektu:

Hlavní aktivititou projektu byla výměna střešní krytiny, drobné opravy krovu a klempířské práce na hasičské zbrojnici, která se nachází v obci Boršov nad Vltavou, resp. v její místní části Jamné. Stávající stav před opravou byl a ve skutečnosti ohrožoval uskladněnou techniku, výzbroj a výstroj. Dalším specifickým cílem projektu byla modernizace požární zbrojnice prostřednictvím výměny starých plechových vrat za nové samopojízdné sekční vrata.

Rekonstukce a modernizace pavilonů MŠ Boršov nad Vltavou – II. Etapa

Celkové náklady: 9 999 817,00 Kč
Doba trvání projektu: 1.1.2008 - 20.11.2009
Datum zahájení fyzické realizace: 14.03.2008 - 31.10.2009
Poskytovatel dotace: Evropský fond pro regioální rozvoj (ROP)

ROP jihozápad

Zhotovitel stavby: Sexta spol. s.r.o., Planá 67, České Budějovice

Popis projektu:


Realizací projektu došlo k vyřešení kritického technického stavu areálu školky rekonstrukcí a bylo tak eliminováno ohrožení dlouhodobého omezení jeho provozu, který by znamenal snížení současné kvality i dostupnosti školkou poskytovaných služeb.

Cílem rekonstrukce bylo rovněž snížit současné provozní náklady a tuto úsporu věnovat na rozvoj inovativních metod výchovné práce s dětmi a tím přispívat k dosažení vyšší kvality výchovné práce. Stavebně technickou rekonstrukcí areálu školky vytvořit podmínky k využití prostorového potenciálu, který mateřská škola má, pro zlepšení fyzického a psychického rozvoje dětí v mateřské škole i venkovních prostorů pro výtvarnou činnost a pohybovou výchovu, čímž se zvýši kvalita poskytovaných služeb. Optimalizovat zázemí pro převlékání dětí a odkládání svrchního oblečení nákupem odpovídajícího zařízení šaten.

Vybavit alespoň jednu kmenovou třídu moderními informačními technologiemi, které budou přizpůsobeny psychickému a rozumovému vývoji předškolních dětí a tím dosáhnout vyšší kvality výchovné práce a bezproblémového přechodu dětí do základní školy.

Vytvořit podmínky pro další rozvoj spolupráce s jinými školkami v mikroregionu, místními spolky, podnikatelskými subjekty a Základní školou Boršov nad Vltavou a její družinou.

Před

Mš

Po

mš po Mš po

Výstavba dětských hřišt v Boršově nad Vltavou a Poříčí

Celkové náklady: 998 443,- Kč
Poskytnutá dotace: 1 000 000,- Kč
Vráceno zpět: 1 557,- Kč
Realizace projektu: 1.9.2009 - 31.10.2009 
Poskytovatel dotace: Nadace ČEZ

nadace čez

Popis projektu:

Cílem projektu bylo vybudování nových dětských hřišť v Boršově nad Vltavou v lokalitě „U hřiště" a "Pod Včelnou" a jejich vybavení herními prvky za účelem podpoření pohybových, outdorových aktivit dětí a eliminaci kriminálně rizikových sociálně patologických jevů.

hřiště hřiště hřiště hřiště

Výstavba autobusových zastávek v obci Boršov nad Vltavou

Celkové náklady: 65 748,00 Kč
Z toho grant JČ kraje: 39 000,- Kč
Spoluúčast obce: 26 748,00 Kč
Realizace projektu: 1.7.2009 - 31.8.2009
Poskytovatel dotace: Grantový program Jihočeského kraje
Dodávka : TSE spol.s.r.o. České Budějovice

Před

Autobusová zastávka před

 

Po

Autobusová zastávka po

Stavební úpravy ulic Na Planýrce a U Sila

Celkové náklady: 15 716 908,- Kč
Doba trvání projektu: 1.12.2007 - 20.1.2010
Fyzická realizace: 1.3.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel dotace: ROP NUTS II Jihozápad

Popis projektu:

V rámci projektu Stavební úprava ulic Na Planýrce a U Sila v Boršově nad Vltavou došlo v souladu s globálním cílem ROP NUTS II Jihozápad ke zlepšení stavu místních komunikací. 
Díky Rekonstrukci komunikací v obci Boršov nad Vltavou, které byly před realizací projektu ve velmi špatném technickém stavu, došlo zejména ke zvýšení bezpečnosti dopravy a místních obyvatel. Bezpečnosti bylo dosaženo převážně kvalitnějším povrchem silnice (došlo k odstranění výmolů a nebezpečných nerovností vozovek). Rekonstrukce komunikací také pomohla výrazně zlepšit dostupnost částí obce pro rychlou záchrannou službu či požární techniku.

 

Projekt byl podpořený v rámci 3. výzvy z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad (www.europa.cz).

ROP jihozápad

ulice ulice 2 ulice 3

Úprava veřejných prostranství v částích obce Zahorčice a Jamné

Název projektu: Úprava veřejných prostranství v částích obce Zahorčice a Jamné
Celkové náklady: 36 362 310,- Kč
Fyzická realizace:1.7.2009 - 31.3.2010
Poskytovatel dotace: ROP NUTS II Jihozápad, podpořený v rámci 3. kola výzvy

Popis projektu:

Smyslem projektu je zlepšení stavu veřejných prostranství v částích obce Boršov nad Vltavou, Jamné a Zahorčice. V rámci projektu byly odstraněny hlavní estetické závady, revitalizovány zanedbané plochy a rekonstruovaná a doplněná občanská vybavenost těchto veř. prostranství. Byly provedeny stavební úpravy komunikací, chodníků, odstavných stání, autobusových zastávek, vjezdů k soukromým objektům a dále úpravy a doplnění zeleně včetně zatravnění, terénních úprav, rozmístění mobiliáře a zřízení víceúčelového a dětského hřiště.

Projekt byl podpořený v rámci 3. výzvy z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad (www.europa.cz)

ROP jihozápad

Otevírací doba knihovny a BIC

Běžný provoz knihovny 

Turistického informačního centra od 1.9.-30.6.

Pondělí

10:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Úterý

10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Středa   

10:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

--------------

--------------

--------------

Prázdninový provoz knihovny 

a Turistického informačního centra od 1.7.-31.8. 

Pondělí

10:00-12:00 13:00-17:00

Úterý

10:00-12:00 13:00-15:00

Středa   

10:00-12:00 13:00-17:00

Čtvrtek

10:00-12:00 13:00-15:00 

Pátek

10:00-13:00 13:00-17:00

Sobota

11:00-13:00 13:30-17:00

Neděle

11:00-13:00 13:30-17:00

 

Knihovnice:

Mgr. Romana Rýcová

777 195 733

Souřadnice:
48.922430, 14.433332
mapa

Otevírací doba sběrného místa
ST   15:00 - 17:00
SO   09:00 - 11:00
Otevírací doba pošty
PO  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ÚT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ST  8:00 - 11:00, 14:00 - 18:00
ČT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
 8:00 - 12:00

 

Otevírací doba kadeřnictví
PO  10:30 - 17:30
ST  12:00 - 17:30
 08:00 - 16:00


Objednávky na tel:
731 376 325 - paní Hourová Kamila

Kronikářka

Ilona Lonsmínová
i.lonsminova@volny.cz

Stránky pro seniory

Kontakt

Obec Boršov nad Vltavou
Obecní 52
373 82 Boršov nad Vltavou

mobil: 720 935 953, 602 396 355

         

e-mail: obec@borsovnvlt.cz

Kompletní kontakty zde

Datová schránka - rk5bfdx

Czech point  datové schránky

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP
(provozuje Česká pošta)

 Facebook Boršov nad Vltavou

Úřední dny OÚ
PO  7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
ST  7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Novinky na email
Nahlášení problému

Spolupracujeme

Logo_Podkleti_color.png

 

Vodácký informační portál

Čas poslední aktualizace: 23.09.2020 v 07:57       Oficiální stránky Boršov nad Vltavou © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní