2011

Stavební úpravy MŠ Boršov nad Vltavou III. fáze

Číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/05.01670
Datum zahájení fyzické realizace: 21.6.2010
Poskytovatel dotace: Evropský fond pro regioální rozvoj (ROP)

ROP jihozápad

Zhotovitel stavby: Sexta spol. s.r.o., Planá 67, České Budějovice

Popis projektu:

Poslední fáze rekonstrukce MŠ Boršov nad Vltavou. Realizací tohoto projektu došlo k modernizaci vybavení, kompletní rekonstrukci stávajících prostor, přístavbě nové třídy a rozšíření kapacity na 112 dětí.

Díky změně dispozic vůči původnímu stavu bylo zajištěno lepší funkční využití prostor, logické od dělení místností s kuchyňským a jídelním provozem od užitné části pro výuku a odpočinek dětí. Nová třída v přístavbě je vybavena moderní multifunkční tabulí a kompletně novým inventářem.

Součástí akce je nejenom vybudování a vybavení nové třídy pro předškoláky včetně šaten a zázemí pro učitelky, ale i rekonstrukce a rozšíření kuchyně, vznik ředitelny a místnosti pro hraní.

 

Stavební práce byly zahájeny na začátku prázdnin, v listopadu byla otevřena nová třída. Nyní zbývá dokončit nátěr fasády a venkovní úpravy, tedy umístění herních prvků a sadové úpravy. Dokončení je plánováno na jaro příštího roku.

Původní rozpočet na stavební práce byl více než 16 milionů korun, obci se však podařilo vysoutěžit nižší cenu, přičemž 92,5 % nákladů pokryje dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.