Ateliér Fíďa

Ateliér Fíďa

Výstava - Vltavotýnské výtvarné dvorky

PozvánkaDíla Petra Fidricha a dalších velmi významných umělců můžete aktuálně shlédnout na výstavě Vltavotýnské výtvarné dvorky 2013. Výstava se koná v Městském centru kultury a vzdělání - Městská galerie U Zlatého slunce v Týně nad Vltavou

Otevírací doba červenec, srpen: denně od 10:00 - 17:00 hodin.
Výstava je prodejní a potrvá do 24. srpna 2013.

Pozvánka

 

Vltavotýnské výtvarné dvorky

Petr Fidrich

Petr FidrichNarozen 1964 v Karviné.
Studium na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti - obor kamenosochařský.
Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze.
Reprodukce plastik v kameni, restaurování kamenných prvků - Týnský chrám v Praze.
Člen umělecké skupiny Svárov.
Od roku 1994 žije a pracuje v Českém Krumlově a blízkém okolí.
Galerie Fíďa - Český Krumlov, Pohádkový dvůr.
Galerie Fíďa + atelier v Boršově nad Vltavou.


Zvětšit mapu

Stálou expozici sochařských děl Petra Fidricha "Fídi" můžete spatřit v kapli na horním hřbitově v Boršově nad Vltavou.


Kontakt: 776 158 228 (Petr Fidrich), p.mastnakova MOCHR gmx MOCHR2 at(artmanager)

Ateliér Fíďa

 

Mgr. Vlastimil Tetiva (kurátor Alšovy jihočeské galerie) napsal:

Plastiky Petra Fidricha jsou mnohoznačné, někdy i protikladné, ale hlavně se v nich skrývá plno dynamiky. Stále se pohybují mezi skrýváním a odkrýváním, které není hrou na schovávanou, ale pro sochaře má cenu vlastního sdělení. Rozměr tajemství, zjevování a plození je v tomto případě důležitý. Tyto artefakty upozorňují již svou pouhou existencí na to, že se nepoddávají na první pohled. Je nutné znovu a znovu je obhlížet a přemýšlet o nich a přesto nám o sobě nikdy neřeknou vše. Při každém přiblížení a novém pochopení zjišťujeme, že jakési tajemství stále zůstává. Nikoli tajemství ve smyslu hádanky, kterou je možno jednou provždy rozřešit, ale spíše ve smyslu hluboké studny, z níž je možno vždy znovu čerpat, ale v níž stále zůstává voda, která může uhasit naši žízeň. Toto tajemství je tajemství mýtu a Fidrichovy sochy se skutečně do prostoru mýtu situují. Proto je jako takové musíme i vnímat.

Nesmírně důležitými médii významů těchto plastik je také jejich povrch a vnitřní prostor. Autor provrch využívá s vrozeným instinktem a do je zdánlivé nadbytečnosti převádí svou vitalitu. Mnohovrstevný povrch nic neimituje, vede a strhává náš zrak, hraje si s naší myslí a uspokojuje svou krásou. A povrch je zároveň adekvátním protějškem vnitřního prostoru Fidrichových soch. Než se mu podařilo jasně formulovat jejich paradox, musel zhodnotit základní principy moderního sochařství, převyprávět a podrobit si je pro svou vlastní výpověď. Najdeme tu třeba poučení z kubismu; analýza tvaru, rozbití klasické uzavřené formy, oddělené od svého prostředí. To mu umožňuje zvětšit plochu a vytvořit vlastní prostor - hlavní jeviště jeho sochařské hry. Preferovaný obraz vnitřního prostoru předvádí sochař v mnoha podobách. Otevření vnitřního prostoru se stalo Petru Fidrichovi nejčastější metaforou lidského těla a jeho vztahu ke světlu. Tyto sochy vyvolávají rozsáhlé asociace archaických vzpomínkových obrazů: úkryt, obydlí, schránka, květ jsou koneckonců mateřskými a ženskými symboly. Původní erotická představa je tak živnou půdou Fidrichovy plastiky a východiskem jejich významů.  Autor na ně staví veškerou další tématiku, ať už totemickou pohádkovou nebo ekologickou. Dialektika odhalování a skrývání neustává, jako věčný proces rození a všech životních proměn.

Mezi základní charakteristiky Fidrichova uměleckého naturelu patří také suverénní cit pro přírodní materiál a jeho možnosti a meze, ale zároveň i záliba v překvapivých kombinacích a povrchových úpravách. Fidrichovy realizace se vzdalují od tradiční představy sochy jednak akcentem na objekt jako metaforu předmětného světa a jednak mimořádným důrazem na jeho barevnou složku. Tyto skulptury nebo objetky zůstávají sochami, obohacenými o řadu nových kvalit. Za všechny bych chtěl připomenout hravost, přívětivý humor, smysl pro variace, inovaci a zdobnost. Tvorba Petra Fidricha je svojí podstatou výrazně narativní a komunikativní. Autorův paradox povrchu a nitra je záměrným zdůrazněním pochybnosti o jistotách, které by se daly příliš jednoduše nebo spekulativně uchopit. Je skeptický k možnostem dobrat se stabilního jádra, redukovat život, zatížit ho pouze "vážnými" úkoly. Takovou abstrakci nechce přijmout. Má smělost říci, co žije a říká to také živě, mnohdy s humorem, jako herec, který argumentuje tělem a nikoli spekulací. Ukazuje svou smyslovost, jejiž oprávnění hledá v přírodě a tradici. Dává přednost vlastní zkušenosti a chce zachytit možnost života v úplnosti jeho forem.