Místní poplatek - odpady

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Místní poplatek - odpady - dodatek č. 1

Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíván a odstraňování komunálních odpadů obce Boršov nad Vltavou

vydaný v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Preambule

Dne 8. 10. 2012 se zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou na svém zasedání usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíván a odstraňování komunálních odpadů obce na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. 1. 2013.

Na základě usnesení zastupitelstva č. 28/42 ze dne 11.3.2013 se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 takto:

Článek I.

Ruší se znění čl. 6. Obecně závazné vyhlášky a její text se nahrazuje textem tohoto znění:

Od poplatku se osvobozují:

každé třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18 let, žijící s rodiči ve společné domácnosti, a to až do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší uvedený věk ( pořadí dětí se určuje od nejstaršího dítěte k nejmladšímu).

občané, kteří mají místo trvalého pobytu ohlašovnu OÚ Boršov nad Vltavou

občané studenti s trvalým pobytem v obci, dlouhodobě žijící mimo obec, a to více než 300 dnů v kalendářním roce. Danou skutečnost lze doložit např. potvrzením o studiu a čestným prohlášením poplatníka.

občané s trvalým pobytem v obci bydlící v domovech důchodců a domech s pečovatelskou službou. Danou skutečnost lze doložit např. potvrzením sociálního zařízení.fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů.

fyzické osoby, kterým podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců.

fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona pravující azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

občané, kteří prokazatelně žili v zahraničí po dobu delší než 300 dní v příslušném kalendářním roce.

Důvodem osvobození fyzických osob uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. e) – g) jsou vysoké náklady obecního úřadu při vymáhání tohoto poplatku u výše zmíněných kategorií poplatníků, které překračují výnosy poplatku od těchto poplatníků.

V Boršově nad Vltavou, dne 12.3.2013.

 

Mgr. Jan Zeman, v.r.

starosta obce

 

Vyvěšeno: 12.3.2013

Sejmuto: 28.3.2013

Tento dodatek k vyhlášce nabývá účinnosti dne 1.4.2013.

Otevírací doba knihovny a BIC

Běžný provoz knihovny 

Turistického informačního centra od 1.9.-30.6.

Pondělí

10:00 - 12:30   13:00 - 18:00

Úterý

10:00 - 12:30   13:00 - 15:00

Středa   

08:00 - 12:30   13:00 - 18:00

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

10:00 - 12:30   13:00 - 15:00

-------------

-------------

-------------

Prázdninový provoz knihovny 

a Turistického informačního centra od 1.7.-31.8. 

Pondělí

Zavřeno

Úterý

11:00-13:00 13:30-18:00

Středa   

11:00-13:00 13:30-18:00

Čtvrtek

11:00-13:00 13:30-18:00 

Pátek

11:00-13:00 13:30-18:00

Sobota

11:00-13:00 13:30-18:00

Neděle

11:00-13:00 13:30-18:00

 

Knihovnice:

Mgr. Romana Rýcová

777 195 733

Souřadnice:
48.922430, 14.433332
mapa

Otevírací doba sběrného místa
ST   15:00 - 17:00
SO   09:00 - 11:00
Otevírací doba pošty
PO  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ÚT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ST  8:00 - 11:00, 14:00 - 18:00
ČT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
 8:00 - 12:00

 

Otevírací doba kadeřnictví
PO  10:30 - 17:30
ST  12:00 - 17:30
 08:00 - 16:00


Objednávky na tel:
731 376 325 - paní Hourová Kamila

Kronikářka

Ilona Lonsmínová
i.lonsminova@volny.cz

Stránky pro seniory

Kontakt

Obec Boršov nad Vltavou
Obecní 52
373 82 Boršov nad Vltavou

tel.: 387 250 221

mobil: 720 935 953

e-mail: obec@borsovnvlt.cz

Kompletní kontakty zde

Datová schránka - rk5bfdx

Czech point  datové schránky

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP
(provozuje Česká pošta)

 Facebook Boršov nad Vltavou

Úřední dny OÚ
PO  7:00 - 12:30, 13:00 - 17:00
ST  7:00 - 12:30, 13:00 - 17:00

 

Novinky na email
Nahlášení problému

Spolupracujeme

Logo_Podkleti_color.png

 

Vodácký informační portál

Čas poslední aktualizace: 12.11.2018 v 14:53       Oficiální stránky Boršov nad Vltavou © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní