Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

  1. Mgr. Jan Zeman - starosta
  2. Mgr. Romana Rýcová - místostarostka
  3. Mgr. Sylva Bigasová
  4. Zdeněk Kamlach
  5. Ing. Alan Novák
  6. Ing. Miroslav Nejedlý
  7. Ing. Michal Vondra
  8. Mgr. Jarmila Ichová
  9. Mgr. Bc. Jana Zassiedko, DiS.
zpět
ZPĚT