Strategický plán

Strategický plán

Obec Boršov nad Vltavou má jako jedna z mála obcí tohoto typu Strategický plán rozvoje obce. Strategický plán obce byl vypracován během roku 2009 na základě potřeby nástroje strategického řízení a měl by směrovat budoucí vývoj obce.

Základním prvkem tohoto dokumentu je jednoduchý a výstižný text, který ukazuje, jakým směrem se hodlá obec v příštích letech rozvíjet. Strategický plán je široce pojatý, dlouhodobý záměr rozvoje, který nemá ambice být dosažen příštích letech, nýbrž v období přibližně 3 – 6 let.

Tento dokument je prvním, který komplexně mapuje potřeby obce, určuje směr rozvoje jednotlivých oblastí obce a představuje tak nástroj obecního managementu.

Z celého procesu tvorby strategického plánu vyplývá zjištění, že obec se nepotýká v žádné oblasti života s nějakými zásadními problémy, ale přesto je znavržených opatření zřejmá snaha o neustálé zlepšování stávajících aktivit, realizaci nových aktivit, rozvoj služeb, apod. a tím také k celkovému rozvoji obce.

Strategický plán rozvoje obce Boršov nad Vltavou je dokumentem, který by měl pomoci udržet současný trend rozvoje a dále rozvíjet aktivity ovlivňující všechny oblasti života v obci Boršov nad Vltavou, představuje nástroj strategického řízení obce a měl by směrovat její další vývoj.

Strategický plán rozvoje obce Boršov nad Vltavou je dokumentem, který by měl pomoci udržet současný trend rozvoje a dále rozvíjet aktivity ovlivňující všechny oblasti života v obci.

Přečtěte si strategický plán naší obce

Strategický plán rozvoje obce Boršov nad Vltavou (PDF 205.8 kB)