Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - rok 2021

Žádost o podání informace akce "Jedu vodu" OUB - 51/2021

1/2021 Akce „Jedu vodu“ do Boršov nad Vltavou nedorazila, skončila ve Zlaté Koruně. Zástupce akce  zde tehdy byl, ale v Boršově nad Vltavou  svůj záměr nikdy neuskutečnil.