Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2020
NázevVyvěšenoSvěšeno
Územní plán
Veřejná vyhláška, Změna č. 13 územního plánu Obce Boršov nad Vltavou
11.03.202028.03.2020
Ostatní
Výzva k vyzvednutí zásilky
07.01.202022.01.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky
09.01.202023.01.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky
06.02.202017.02.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky
19.02.202028.02.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky
05.03.202016.03.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky
12.03.202024.03.2020
Výzva k vyzvednutí zápisu
18.05.202001.06.2020
Uveřejnění seznamu dle § 65 katastrálního zákona - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí k 01.02.2020
02.03.202001.03.2025
Úprava MŠ Boršov nad Vltavou
03.08.202003.09.2020
Řád veřejného pohřebiště - hřbitov u kostela
23.07.202031.12.2030
Modernizace hřiště a sociálního zázemí Zahorčice
03.08.202003.09.2020
Kupní smlouva - pořízení MYČKY - MŠ Boršov nad Vltavou
31.07.202031.08.2020
ČEVAK - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti
05.05.202030.06.2020
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláška č. 200071 o konání veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.
12.08.202015.09.2020
Vyhlášky
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
30.07.202031.12.2022
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - pozemek p.č. 2066/3, k.ú. Zahorčice u Vrábče
30.07.202017.08.2020
Účetnictví
Závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019
01.06.202030.06.2021
Svazek obcí Vodovod Křemže- NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2019
21.05.202009.06.2020
Rozpočtové opatření č. 8
24.08.202015.01.2021
Rozpočtové opatření č. 7
28.07.202015.01.2021
Rozpočtové opatření č. 6
24.06.202015.01.2021
Rozpočtové opatření č. 5
29.05.202015.01.2021
Rozpočtové opatření č. 4
27.04.202015.01.2021
Rozpočtové opatření č. 3
23.03.202015.01.2021
Rozpočtové opatření č. 2
27.02.202015.01.2021
Rozpočtové opatření č. 1
29.01.202015.01.2021
Přílohy Závěrečného účtu za rok 2019 -1. část
01.06.202030.06.2021
Přílohy Závěrečného účtu za rok 2019 - 2.část
01.06.202030.06.2021
Podklady návrhu závěrečného účtu - 2
13.05.202001.06.2020
Podklady návrhu závěrečného účtu
13.05.202001.06.2020
Návrh závěrečného účtu Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019
13.05.202001.06.2020
Blanský les - Závěrečný účet - NÁVRH 2019 včetně příloh
20.05.202017.06.2020
Záměr obce
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 400/1 o výměře 1700 m2 v k. ú. Boršov nad Vltavou
05.06.202021.06.2020
Záměr pronájmu pozemku p. č. 2283/31 o výměře 447 m2 v k. ú. Zahorčice u Vrábče
26.08.202012.09.2020
Záměr prodeje pozemku p. č. 240/403 o výměře 19 m2 (GP 1703-6/2020)
09.03.202025.03.2020
Záměr prodeje pozemku p. č. 234/1 o výměře 163 m2
13.05.202029.05.2020
Záměr prodeje pozemku p. č. 2075/57 o výměře 145m² v k. ú. Zahorčice u Vrábče
06.02.202022.02.2020
Záměr - prodej pozemku, p. č. 2283/314e, p. č. 2283/31f (GP253-145/2017)
15.05.202031.05.2020
Záměr - dispozice s majetkem Obce Boršov nad Vltavou vypůjčit Základní škole Boršov nad Vltavou
27.08.202010.09.2020
Záměr - dispozice s majetkem Obce Boršov nad Vltavou vypůjčit Mateřské škole Boršov nad Vltavou
27.08.202011.09.2020
Oznámení
Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020
05.08.202005.10.2020
Výzva k vyzvednutí písemnosti
16.01.202001.02.2020
VV - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu
11.03.202028.03.2020
VV - opatření obecné povahy
07.04.202023.04.2020
VV - OOP - stanovení místní úpravy provozu
22.07.202007.08.2020
VV - dodatečné povolení stavby - rozhodnutí
23.06.202010.07.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
17.02.202006.03.2020
Šetření prostřednictvím tazatelů - týká se osob s menším rozsahem zeměděl. výroby atd...
07.09.202001.12.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
28.07.202030.10.2020
Řád veřejného pohřebiště - "Horní hřbitov"
24.07.202007.08.2040
Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - stav. záměr Boršov n. Vlt. - obnova vodovodu
17.02.202006.03.2020
Rozhodnutí - "Zóna ekonomického rozvoje Boršov nad Vltavou "
17.03.202002.04.2020
První zasedání volebních komisí
03.09.202004.10.2020
Program OZ dne 7.9.2020
08.09.202008.09.2020
Program OZ dne 4.5.2020
23.04.202005.05.2020
Program OZ dne 24. 8. 2020
14.08.202025.08.2020
Program OZ dne 13.7.2020
03.07.202014.07.2020
Program OZ dne 13.1.2020
03.01.202014.01.2020
Program OZ dne 1.6.2020
22.05.202002.06.2020
Program OZ 2.3.2020
21.02.202003.03.2020
Program jednání OZ dne 3.2.2020 od 18:00 hodin
24.01.202004.02.2020
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí
03.09.202004.10.2020
Pokyn - sňatečné obřady
20.04.202029.05.2020
Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - Veř. vyhláška
28.02.202016.03.2020
Oznámení Svazku obcí vodovod Křemže
02.01.202031.12.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2020 - DSO Blanský les - podhůří
01.01.202031.12.2020
Oznámení o zahájení společného územního řízení a stavebního povolení - VV
06.01.202022.01.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
26.05.202013.06.2020
oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 5.10.2020
22.09.202006.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 14.10.2020
22.09.202015.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
14.04.202005.05.2020
Oznámení o přerušení dodávky el. en. dne 22.6.2020 od 8:00 hodin do 14:30 hodin
04.06.202023.06.2020
Oznámení o opakovaném zahájení řízení - veřejná vyhláška
28.04.202015.05.2020
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
17.04.202004.05.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
15.09.202005.10.2020
Oznám. o přerušení dod. el. energie dne 7.9.2020 od 8:30 do 14:00 hodin - Včelná-Příčná ulice Boršov nad Vltavou
17.08.202008.09.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přech. úpravy provozu - směna SDZ Nové Homole
26.02.202014.03.2020
Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic České republiky
05.06.202030.06.2020
OOP - stanovení místní úpravy provozu
22.06.202009.07.2020
Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
09.04.202009.05.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 15/2020 ze dne 18.5.2020
19.05.202004.06.2020
Konec období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
21.04.202008.05.2020
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
07.08.202005.10.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
07.08.202005.10.2020
Informace k dani z nemovitých věcí
01.01.202028.02.2021
Hromadná výzva k vyzvednutí písemností - Veřejná vyhláška
11.06.202026.06.2020
Finanční úřad pro JK - Veřejná vyhláška
23.04.202030.05.2020
E.ON - přerušení dodávky el. energie dne 7.9.2020 od 8:30 do 14:00 v ulici Příčná
28.08.202008.09.2020
E.ON - přerušení dodávky el. energie dne 23.09.2020 od 8:00 do 12:00 hodin (seznam ulic - příloha)
20.08.202024.09.2020
E.ON - přerušení dodávky el. energie dne 22.9. od 11:00 do 14:30 hodin (seznam ulic - příloha)
20.08.202023.09.2020
E-ON Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 16.7.2020, Silo Europasta SE
26.06.202017.07.2020
E-ON - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
22.06.202014.07.2020
„Zóna ekonomického rozvoje Boršov“
13.01.202029.01.2020
Zápisy ze zasedání 0Z
Zápis OZ č.20/2020
13.05.202001.06.2020
Zápis OZ č. 24
10.09.202013.10.2020
Zápis OZ č. 23/2020 ze dne 24.08.2020
26.08.202015.09.2020
Zápis OZ č. 22/2020
16.07.202028.08.2020
Zápis OZ č. 21/2020
04.06.202020.07.2020
Zápis OZ č. 19/2020
05.03.202013.04.2020
Zápis OZ č. 18/2020
10.02.202008.03.2020
Zápis OZ č. 17/2020
17.01.202003.02.2020
Přílohy zápisu č. 20/20
13.05.202001.06.2020
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Boršov nad Vltavou
06.01.202031.01.2023
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Zahorčice
09.01.202031.01.2023
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vlt.
28.01.202031.01.2023
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov
06.01.202031.01.2023
Darovací smlouva
10.06.202030.06.2023
Realizované projekty – poskytnuté dotace
Realizované projekty MMR 2020
19.08.202019.08.2022
Realizované projekty JčK 2020
19.08.202015.07.2022

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Otevírací doba knihovny a BIC

Běžný provoz knihovny 

Turistického informačního centra od 1.9.-30.6.

Pondělí

10:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Úterý

10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Středa   

10:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

--------------

--------------

--------------

Prázdninový provoz knihovny 

a Turistického informačního centra od 1.7.-31.8. 

Pondělí

10:00-12:00 13:00-17:00

Úterý

10:00-12:00 13:00-15:00

Středa   

10:00-12:00 13:00-17:00

Čtvrtek

10:00-12:00 13:00-15:00 

Pátek

10:00-13:00 13:00-17:00

Sobota

11:00-13:00 13:30-17:00

Neděle

11:00-13:00 13:30-17:00

 

Knihovnice:

Mgr. Romana Rýcová

777 195 733

Souřadnice:
48.922430, 14.433332
mapa

Otevírací doba sběrného místa
ST   15:00 - 17:00
SO   09:00 - 11:00
Otevírací doba pošty
PO  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ÚT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ST  8:00 - 11:00, 14:00 - 18:00
ČT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
 8:00 - 12:00

 

Otevírací doba kadeřnictví
PO  10:30 - 17:30
ST  12:00 - 17:30
 08:00 - 16:00


Objednávky na tel:
731 376 325 - paní Hourová Kamila

Kronikářka

Ilona Lonsmínová
i.lonsminova@volny.cz

Stránky pro seniory

Kontakt

Obec Boršov nad Vltavou
Obecní 52
373 82 Boršov nad Vltavou

mobil: 720 935 953, 602 396 355

         

e-mail: obec@borsovnvlt.cz

Kompletní kontakty zde

Datová schránka - rk5bfdx

Czech point  datové schránky

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP
(provozuje Česká pošta)

 Facebook Boršov nad Vltavou

Úřední dny OÚ
PO  7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
ST  7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Novinky na email
Nahlášení problému

Spolupracujeme

Logo_Podkleti_color.png

 

Vodácký informační portál

Čas poslední aktualizace: 23.09.2020 v 07:57       Oficiální stránky Boršov nad Vltavou © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní