Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2020
NázevVyvěšenoSvěšeno
oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 5.10.2020
22.09.202006.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 14.10.2020
22.09.202015.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
15.09.202005.10.2020
Zápis OZ č. 24
10.09.202013.10.2020
Program OZ dne 7.9.2020
08.09.202008.09.2020
Šetření prostřednictvím tazatelů - týká se osob s menším rozsahem zeměděl. výroby atd...
07.09.202001.12.2020
První zasedání volebních komisí
03.09.202004.10.2020
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí
03.09.202004.10.2020
E.ON - přerušení dodávky el. energie dne 7.9.2020 od 8:30 do 14:00 v ulici Příčná
28.08.202008.09.2020
Záměr - dispozice s majetkem Obce Boršov nad Vltavou vypůjčit Mateřské škole Boršov nad Vltavou
27.08.202011.09.2020
Záměr - dispozice s majetkem Obce Boršov nad Vltavou vypůjčit Základní škole Boršov nad Vltavou
27.08.202010.09.2020
Záměr pronájmu pozemku p. č. 2283/31 o výměře 447 m2 v k. ú. Zahorčice u Vrábče
26.08.202012.09.2020
Zápis OZ č. 23/2020 ze dne 24.08.2020
26.08.202015.09.2020
Rozpočtové opatření č. 8
24.08.202015.01.2021
E.ON - přerušení dodávky el. energie dne 22.9. od 11:00 do 14:30 hodin (seznam ulic - příloha)
20.08.202023.09.2020
E.ON - přerušení dodávky el. energie dne 23.09.2020 od 8:00 do 12:00 hodin (seznam ulic - příloha)
20.08.202024.09.2020
Realizované projekty JčK 2020
19.08.202015.07.2022
Realizované projekty MMR 2020
19.08.202019.08.2022
Oznám. o přerušení dod. el. energie dne 7.9.2020 od 8:30 do 14:00 hodin - Včelná-Příčná ulice Boršov nad Vltavou
17.08.202008.09.2020
Program OZ dne 24. 8. 2020
14.08.202025.08.2020
Dražební vyhláška č. 200071 o konání veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.
12.08.202015.09.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
07.08.202005.10.2020
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
07.08.202005.10.2020
Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020
05.08.202005.10.2020
Modernizace hřiště a sociálního zázemí Zahorčice
03.08.202003.09.2020
Úprava MŠ Boršov nad Vltavou
03.08.202003.09.2020
Kupní smlouva - pořízení MYČKY - MŠ Boršov nad Vltavou
31.07.202031.08.2020
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - pozemek p.č. 2066/3, k.ú. Zahorčice u Vrábče
30.07.202017.08.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
30.07.202031.12.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
28.07.202030.10.2020
Rozpočtové opatření č. 7
28.07.202015.01.2021
Řád veřejného pohřebiště - "Horní hřbitov"
24.07.202007.08.2040
Řád veřejného pohřebiště - hřbitov u kostela
23.07.202031.12.2030
VV - OOP - stanovení místní úpravy provozu
22.07.202007.08.2020
Zápis OZ č. 22/2020
16.07.202028.08.2020
Program OZ dne 13.7.2020
03.07.202014.07.2020
E-ON Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 16.7.2020, Silo Europasta SE
26.06.202017.07.2020
Rozpočtové opatření č. 6
24.06.202015.01.2021
VV - dodatečné povolení stavby - rozhodnutí
23.06.202010.07.2020
OOP - stanovení místní úpravy provozu
22.06.202009.07.2020
E-ON - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
22.06.202014.07.2020
Hromadná výzva k vyzvednutí písemností - Veřejná vyhláška
11.06.202026.06.2020
Darovací smlouva
10.06.202030.06.2023
Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic České republiky
05.06.202030.06.2020
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 400/1 o výměře 1700 m2 v k. ú. Boršov nad Vltavou
05.06.202021.06.2020
Zápis OZ č. 21/2020
04.06.202020.07.2020
Oznámení o přerušení dodávky el. en. dne 22.6.2020 od 8:00 hodin do 14:30 hodin
04.06.202023.06.2020
Závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019
01.06.202030.06.2021
Přílohy Závěrečného účtu za rok 2019 -1. část
01.06.202030.06.2021
Přílohy Závěrečného účtu za rok 2019 - 2.část
01.06.202030.06.2021
Rozpočtové opatření č. 5
29.05.202015.01.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
26.05.202013.06.2020
Program OZ dne 1.6.2020
22.05.202002.06.2020
Svazek obcí Vodovod Křemže- NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2019
21.05.202009.06.2020
Blanský les - Závěrečný účet - NÁVRH 2019 včetně příloh
20.05.202017.06.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 15/2020 ze dne 18.5.2020
19.05.202004.06.2020
Výzva k vyzvednutí zápisu
18.05.202001.06.2020
Záměr - prodej pozemku, p. č. 2283/314e, p. č. 2283/31f (GP253-145/2017)
15.05.202031.05.2020
Záměr prodeje pozemku p. č. 234/1 o výměře 163 m2
13.05.202029.05.2020
Návrh závěrečného účtu Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019
13.05.202001.06.2020
Podklady návrhu závěrečného účtu
13.05.202001.06.2020
Podklady návrhu závěrečného účtu - 2
13.05.202001.06.2020
Zápis OZ č.20/2020
13.05.202001.06.2020
Přílohy zápisu č. 20/20
13.05.202001.06.2020
ČEVAK - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti
05.05.202030.06.2020
Oznámení o opakovaném zahájení řízení - veřejná vyhláška
28.04.202015.05.2020
Rozpočtové opatření č. 4
27.04.202015.01.2021
Finanční úřad pro JK - Veřejná vyhláška
23.04.202030.05.2020
Program OZ dne 4.5.2020
23.04.202005.05.2020
Konec období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
21.04.202008.05.2020
Pokyn - sňatečné obřady
20.04.202029.05.2020
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
17.04.202004.05.2020
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
14.04.202005.05.2020
Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
09.04.202009.05.2020
VV - opatření obecné povahy
07.04.202023.04.2020
Rozpočtové opatření č. 3
23.03.202015.01.2021
Rozhodnutí - "Zóna ekonomického rozvoje Boršov nad Vltavou "
17.03.202002.04.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky
12.03.202024.03.2020
Veřejná vyhláška, Změna č. 13 územního plánu Obce Boršov nad Vltavou
11.03.202028.03.2020
VV - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu
11.03.202028.03.2020
Záměr prodeje pozemku p. č. 240/403 o výměře 19 m2 (GP 1703-6/2020)
09.03.202025.03.2020
Zápis OZ č. 19/2020
05.03.202013.04.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky
05.03.202016.03.2020
Uveřejnění seznamu dle § 65 katastrálního zákona - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí k 01.02.2020
02.03.202001.03.2025
Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - Veř. vyhláška
28.02.202016.03.2020
Rozpočtové opatření č. 2
27.02.202015.01.2021
Opatření obecné povahy - stanovení přech. úpravy provozu - směna SDZ Nové Homole
26.02.202014.03.2020
Program OZ 2.3.2020
21.02.202003.03.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky
19.02.202028.02.2020
Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - stav. záměr Boršov n. Vlt. - obnova vodovodu
17.02.202006.03.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
17.02.202006.03.2020
Zápis OZ č. 18/2020
10.02.202008.03.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky
06.02.202017.02.2020
Záměr prodeje pozemku p. č. 2075/57 o výměře 145m² v k. ú. Zahorčice u Vrábče
06.02.202022.02.2020
Rozpočtové opatření č. 1
29.01.202015.01.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vlt.
28.01.202031.01.2023
Program jednání OZ dne 3.2.2020 od 18:00 hodin
24.01.202004.02.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky
23.01.202004.02.2020
Zápis OZ č. 17/2020
17.01.202003.02.2020
Výzva k vyzvednutí písemnosti
16.01.202001.02.2020
„Zóna ekonomického rozvoje Boršov“
13.01.202029.01.2020
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Zahorčice
09.01.202031.01.2023
Výzva k vyzvednutí zásilky
09.01.202023.01.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky
07.01.202022.01.2020
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Boršov nad Vltavou
06.01.202031.01.2023
Oznámení o zahájení společného územního řízení a stavebního povolení - VV
06.01.202022.01.2020
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov
06.01.202031.01.2023
Program OZ dne 13.1.2020
03.01.202014.01.2020
Oznámení Svazku obcí vodovod Křemže
02.01.202031.12.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2020 - DSO Blanský les - podhůří
01.01.202031.12.2020
Informace k dani z nemovitých věcí
01.01.202028.02.2021

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Otevírací doba knihovny a BIC

Běžný provoz knihovny 

Turistického informačního centra od 1.9.-30.6.

Pondělí

10:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Úterý

10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Středa   

10:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

--------------

--------------

--------------

Prázdninový provoz knihovny 

a Turistického informačního centra od 1.7.-31.8. 

Pondělí

10:00-12:00 13:00-17:00

Úterý

10:00-12:00 13:00-15:00

Středa   

10:00-12:00 13:00-17:00

Čtvrtek

10:00-12:00 13:00-15:00 

Pátek

10:00-13:00 13:00-17:00

Sobota

11:00-13:00 13:30-17:00

Neděle

11:00-13:00 13:30-17:00

 

Knihovnice:

Mgr. Romana Rýcová

777 195 733

Souřadnice:
48.922430, 14.433332
mapa

Otevírací doba sběrného místa
ST   15:00 - 17:00
SO   09:00 - 11:00
Otevírací doba pošty
PO  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ÚT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ST  8:00 - 11:00, 14:00 - 18:00
ČT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
 8:00 - 12:00

 

Otevírací doba kadeřnictví
PO  10:30 - 17:30
ST  12:00 - 17:30
 08:00 - 16:00


Objednávky na tel:
731 376 325 - paní Hourová Kamila

Kronikářka

Ilona Lonsmínová
i.lonsminova@volny.cz

Stránky pro seniory

Kontakt

Obec Boršov nad Vltavou
Obecní 52
373 82 Boršov nad Vltavou

mobil: 720 935 953, 602 396 355

         

e-mail: obec@borsovnvlt.cz

Kompletní kontakty zde

Datová schránka - rk5bfdx

Czech point  datové schránky

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP
(provozuje Česká pošta)

 Facebook Boršov nad Vltavou

Úřední dny OÚ
PO  7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
ST  7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Novinky na email
Nahlášení problému

Spolupracujeme

Logo_Podkleti_color.png

 

Vodácký informační portál

Čas poslední aktualizace: 23.09.2020 v 07:57       Oficiální stránky Boršov nad Vltavou © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní