Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

SKMBT_C36018041307150 (PDF 839.1 kB)Obec Boršov nad Vltavou při zadávání veřejných zakázek postupuje dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice.

 

Veřejné zakázky jsou zveřejňovány na úřední desce a na profilu zadavatele.