Informace o nakládání s odpady

Množství odpadu předaného k dalšímu využití za rok 2023

V roce 2023 se v naší obci vytřídilo a k dalšímu využití předalo společnosti EKO-KOM, a.s. celkem 169,895 tun odpadů.
Za tento vytříděný odpad obec obdržela finanční prostředky ve výši 614.658,00 Kč bez DPH.
Děkujeme tímto našim občanům za přispění ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy - úspora energie 4 426 152 MJ.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
osvedceni-o-uspore-emisi-za-rok-2023.pdf 134.6 Kb