Zastupitelstvo

Termíny konání zasedání OZ v roce 2022

10.1.2022

14.2.2022

14.3.2022

11.4.2022

16.5.2022

13.6.2022

25.7.2022

29.8.2022

19.9.2022

S ohledem na konání voleb na podzim 2022 nebyly další termíny stanoveny

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 01.11.2018 - 31.10.2022 / Složení zastupitelstva: 01.11.2018 - 31.10.2022

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Mgr. Jan Zeman
E-mail: starosta@borsovnvlt.cz
Telefon: +420734385498

Pozice: místostarosta
Jméno: Mgr. Romana Rýcová
E-mail: mistostarostka@borsovnvlt.cz
Telefon: +420777195733

Jméno: Mgr. Sylva Bigasová
Telefon: +420777600928

Jméno: Mgr. Jarmila Ichová

Jméno: Zdeněk Kamlach
Telefon: +420606442905

Jméno: Ing. Miroslav Nejedlý
Telefon: +420606553596

Jméno: Ing. Alan Novák
E-mail: technik@borsovnvlt.cz
Telefon: +420602468693

Jméno: Ing. Michal Vondra
Telefon: +420792305719

Jméno: Mgr. et Bc Jana Zassiedko
Telefon: +420736764706


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.