Výbory - předsedové, členové

Výbory - předsedové, členové

 

Předsedové výborů  předložili seznamy členů jednotlivých výborů:

-  finanční výbor: předseda: Ing. Miroslav Nejedlý, členové:  Ing. Michal Vondra, p. Roman Haňur

- kontrolní výbor: předsedkyně: Mgr. Jarmila Ichová, členové: RNDr. Eva  Horáková, Ing. Michal Vondra

- výbor životního prostředí: předseda: Zdeněk Kamlach, členové:  Adolf Benischek, Jiří Beneš

- školský a kulturní výbor: předsedkyně:  Bc. Monika Štiková, členové: Jana Voglová, Mgr. Jaroslava Štoudková, Mgr. Alena Suchá, Jitka Vítková

- sportovní výbor: předseda: Ing. Alan Novák, členové: Mgr. Jan Zeman, Roman Haňur

-sociální výbor: předsedkyně: Mgr. Bc. Jana Zassiedko DiS, členové: Mirka Štiková, Ludmila Němečková

-výbor místního hospodářství: předseda: Martin Schmidtmeyer, Ing. Luboš Matzner, Aleš Jiříček