Archiv
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Prodejní a výkupní ceny pozemků - navýšení o inflaci - platnost od 15.04.2024
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné za období roku 2023 (leden až listopad) a dosažené skutečnosti v témže roce (dále jen porovnání) pro kanalizaci ČEPRO, a.s. v Boršově nad Vl
Ptačí chřipka - ohnisko ptačí chřipky v k. ú. Chlum u Křemže
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
Opatrovník - usnesení
Opatrovník - usnesení
Pozvánka na valnou hromadu HS Vrábče
Oznámení o uložení písemnosti
žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025
Volby 2022 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Volby do zastupitelstev obcí a volby do Parlamentu České republiky 2022


Závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné ČEPRO, a.s., Boršov nad Vltavou 2021
ČEVAK - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2024
FÚ - kontakty pro pomoc s daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí
Smlouva o dílo - Dostavba odborných učeben a školní družiny ZŠ Boršov nad Vltavou

Projektové práce


Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí
Plynové kotle MŠ

Smlouva o dílo


Zametač za traktor

Kupní smlouva


Realizované projekty v rámci IROP - 2021
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Kupní smlouva - pořízení Multifunkčního traktoru s příslušenstvím
Oznámení o zveřejnění ZÚ 2020 - Blanský les - Podhůří
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - pořízení kompostérů
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - DSO VODOVOD Křemže
Smluvní přepravní podmínky MHD, tarif jízdného od 01.06.2021
ČEVAK - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Kalkulace cen vodného a stočného


Smlouva o dílo - Dokončení sportovního areálu Boršov CENTRUM
Informace - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2021

informace k zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - možnost nahlédnutí,
zasílání složenek


Smlouva o dílo SP 2019/20 včetně dodatku - Zpracování PD stavby "Stavební úpravy staré školy Boršov nad Vltavou - malometrážní byty"

Vypracování projektové dokumentace


Návrh závěrečného účtu za rok 2020 za svazek obcí
Dobrovolný svazek obcí Blanský les - Podhůří - oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021
Blanský les - podhůří - Návrh rozpočtu roku 2021
Blanský les - podhůří - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 -2023
Archiv - archiv změn