Archiv
Návrh závěrečného účtu DSO - Blanský les - podhůří za 2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné ČEPRO, a.s., Boršov nad Vltavou 2021
ČEVAK - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí
Plynové kotle MŠ

Smlouva o dílo


Zametač za traktor

Kupní smlouva


Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Oznámení o zveřejnění ZÚ 2020 - Blanský les - Podhůří
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - DSO VODOVOD Křemže
Smluvní přepravní podmínky MHD, tarif jízdného od 01.06.2021
ČEVAK - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Kalkulace cen vodného a stočného


Smlouva o dílo - Dokončení sportovního areálu Boršov CENTRUM
Informace - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2021

informace k zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - možnost nahlédnutí,
zasílání složenek


Smlouva o dílo SP 2019/20 včetně dodatku - Zpracování PD stavby "Stavební úpravy staré školy Boršov nad Vltavou - malometrážní byty"

Vypracování projektové dokumentace


Návrh závěrečného účtu za rok 2020 za svazek obcí
Dobrovolný svazek obcí Blanský les - Podhůří - oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021
Blanský les - podhůří - Návrh rozpočtu roku 2021
Blanský les - podhůří - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 -2023
Archiv - archiv změn