Záměry
Záměr prodeje obecního pozemku
Záměr - pronájem obecního majetku
Záměr - propachtování obecních pozemků
Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 330/7 k. ú. Boršov nad Vltavou (21 m2)
Záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 600/3, k. ú. Boršov nad Vltavou
Záměr pronájmu obecního majetku - kanalizace "Čepro"
Záměr - prodej obecního majetku - požární doprovodné vozidlo AVIA
Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 306/6
Záměr pachtu obecních pozemků
Záměr pronájmu obecních pozemků
Záměr prodeje obecního majetku - Hasičský vůz Avie
Záměr - pronájem části obecních pozemků
Záměr - pronájem obecního majetku
Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 763/23 (19m2), k. ú. Boršov nad Vltavou
Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 250/16,252/22,252/25 k. ú. Boršov nad Vltavou
Záměr směny pozemku 764/6,764/8,764/10 za 766/5,766/6,766/7,766/8 vše k. ú. Boršov nad Vltavou
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 410/1 o výměře 18 m2
Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 728/2 o výměře 22m2, k. ú. Boršov nad Vltavou
Záměr - pronájem obecního pozemku p. č. 3320/7 o výměře 935m2, k. ú. Boršov nad Vltavou
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 13 o výměře 375 m2
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 81/1 o výměře 5m2
Záměr - prodej obecních pozemků, parc. č. 2075/66 (69m3), parc. č. 2075/57 (76m3), k. ú. Zahorčice u Vrábče
Záměr prodeje pozemku p.č. 606/56 (144m2) a 606/62 (20m2)
Záměr - dispozice s majetkem Obce Boršov nad Vltavou vypůjčit Mateřské škole Boršov nad Vltavou
Záměr - dispozice s majetkem Obce Boršov nad Vltavou vypůjčit Základní škole Boršov nad Vltavou
Záměr pronájmu pozemku p. č. 2283/31 o výměře 447 m2 v k. ú. Zahorčice u Vrábče
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 400/1 o výměře 1700 m2 v k. ú. Boršov nad Vltavou
Záměr - prodej pozemku, p. č. 2283/314e, p. č. 2283/31f (GP253-145/2017)
Záměr prodeje pozemku p. č. 234/1 o výměře 163 m2
Záměr prodeje pozemku p. č. 240/403 o výměře 19 m2 (GP 1703-6/2020)
Záměr prodeje pozemku p. č. 2075/57 o výměře 145m² v k. ú. Zahorčice u Vrábče
Záměr prodeje pozemku p. č. 1835/89 o výměře 45 m² v k. ú. Zahorčice u Vrábče
Záměr prodeje pozemku p. č. 613/14 o výměře 217 m² v k. ú. Boršov nad Vltavou
Záměr pronájmu pozemku č.p. 52
Záměr prodeje pozemku p.č. 710/69
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Zahorčice u Vrábče
Záměr pronájmu pozemku č.p. 410/1
Záměr pronájmu majetku
Záměr pronájmu majetku
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr prodeje pozemku p.š. 730/4
Záměr prodeje pozemků a části pozemku
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku p.č. 312/9
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Zahorčice u Vrábče
Záměr pronájmu majetku
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr pronájmu majetku
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Zahorčice u Vrábče
Záměr směny pozemků v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr pronájmu majetku
Záměr pronájmu budovy
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Zahorčice u Vrábče
Záměr prodeje majetku
Záměr pronájmu pozemku
Záměr pronájmu pozemku
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Zahorčice u Vrábče
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Boršov nad Vltavou
Záměr prodeje majetku
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Boršov nad Vltavou