Odpadové hospodářství

Odvoz větví

Obec zajišťuje zdarma odvoz větví. Občan (nejlépe se domluví více sousedů) si na obecním úřadu e-mailem:  obec@borsovnvlt.cz  objedná  přistavení káry, valníku dle množství větví a obec zdarma tyto větve odveze na větvoviště. Obec tak má pod kontrolou kvalitu předávanéhoodpadu a správným způsobem uloží na větvoviště. 

Do e-mailu uveďte prosím: 

jméno a příjmení, adresu místa, kde dojde k odvozu větví, datum přistavení káry, telefon  

Poplatky za odpad a psy - r. 2022

Poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy na rok 2022 můžete platit od února 2022 osobně

v kanceláři OÚ Boršov nad Vltavou v úředních dnech pondělí a středa 7:00-12:00 a 13:00-17:00. Poplatek je možno uhradit v hotovosti, platební kartou a také převodem na bank. účet

č. 8824231/0100 – do zprávy pro příjemce uveďte počet osob (příp. počet poplatků za psa) + příjmení + ulici + číslo popisné.

V případě, že platíte za nemovitost, ve které není nikdo hlášen k pobytu nebo určenou k individuální rekreaci, uveďte do zprávy za nemovitost + číslo popisné (evidenční).

Po připsání úhrady na náš učet si vyzvednete známku na popelnici v kanceláři OÚ.

Poplatky je nutné uhradit do 31. 3. 2022.

Pokud nebude po tomto datu poplatek uhrazen, nebude Vám popelnice vyvezena.

 

Výše poplatku: za svoz odpadu  400,--Kč/osoba nebo 400,-- Kč/nemovitost

                         za psa  300,--Kč/pes

                        za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let  200,--Kč/pes

           

SVOZOVÝM DNEM KOMUNÁLNÍHO ODPADU JE KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ.

Svoz odpadu probíhá od 5:30 hod. do 22:30 hod.

 

SVOZOVÝM DNEM BIO ODPADU JE SUDÉ PONDĚLÍ.

Bio odpad - zimní svoz 1x za měsíc: termíny budou ještě upřesněny.