Úřední deska
Závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019
Uveřejnění seznamu dle § 65 katastrálního zákona - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí k 01.02.2020
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vlt.
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Zahorčice
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov
Oznámení Svazku obcí vodovod Křemže
Informace k dani z nemovitých věcí
Smlouva s TJ Sokol Boršov nad Vltavou
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Boršov nad Vlt.
Veřejnoprávní smlouva FK Boršov nad Vlt.
Veřejnoprávní smlouva SDH Boršov nad Vltavou
Územní studie „charakter zástavby ve správním území obce Boršov nad Vltavou“
Program obnovy venkova Boršov nad Vltavou 2015-2020
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným ,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí
Úřední deska - archiv změn