Úřední deska
Blanský les - podhůří - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 -2023
Blanský les - podhůří - Návrh rozpočtu roku 2021
Omezení sociálních kontaktů
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 30.11.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 606/56 (144m2) a 606/62 (20m2)
ZŠ - Návrh rozpočtu 2021 + návrh středněd. výhledu 2022, 2023, 2024
MŠ - Návrh rozpočtu 2021 + návrh středněd.výhledu 2022, 2023, 2024
Návrh - střednědobý výhled rozpočtu obce 2022 - 2023
Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Rozpočtové opatření č. 10
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření č. 6
Darovací smlouva - P. Lexa
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Uveřejnění seznamu dle § 65 katastrálního zákona - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí k 01.02.2020
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 1
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vlt.
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Zahorčice
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov
Oznámení Svazku obcí vodovod Křemže
Informace k dani z nemovitých věcí
Rozpočet obce 2020 + střednědobý výhled rozpočtu 2021, 2022
Rozpočet MŠ 2020 + střednědobý výhled 2021 - 2023
Rozpočet ZŠ 2020+střednědobý výhled 2021-2023
Smlouva s TJ Sokol Boršov nad Vltavou
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Boršov nad Vlt.
Veřejnoprávní smlouva FK Boršov nad Vlt.
Veřejnoprávní smlouva SDH Boršov nad Vltavou
Územní studie „charakter zástavby ve správním území obce Boršov nad Vltavou“
Program obnovy venkova Boršov nad Vltavou 2015-2020
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným ,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí
Úřední deska - archiv změn