Úřední deska
Zápis č. 22 ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné za období roku 2023 (leden až listopad) a dosažené skutečnosti v témže roce (dále jen porovnání) pro kanalizaci ČEPRO, a.s. v Boršově nad Vl
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Posuzování vlivů na životní prostředí
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Vyhlášení konkurzního řízení - vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Boršov nad Vltavou
Rozpočtové opatření č. 3
Zápis č. 20 ze zasedání OZ
Návrh závěrečného účtu DSO - Blanský les - podhůří za 2023
Rozpočtové opatření č. 2
Ptačí chřipka - ohnisko ptačí chřipky v k. ú. Chlum u Křemže
Rozpočtové opatření č. 1
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Střednědobý výhled rozpočtu 2025, 2026
Rozpočet obce 2024
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ SOKOL
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Rozpočtové opatření č. 18
Aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.8.2021 - vlastnictví neznámého vlastníka
Uveřejnění seznamu dle § 65 katastrálního zákona - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí k 01.02.2020
Program obnovy venkova 2020(21) - 2027 Boršov nad Vltavou
Územní studie „charakter zástavby ve správním území obce Boršov nad Vltavou“
Úřední deska - archiv změn