Úřední deska
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR
Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 728/2 o výměře 22m2, k. ú. Boršov nad Vltavou
Zápis č. 38 ze zasedání OZ
Rozpočtové opatření č. 12
Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
Rozpočtové opatření č. 11
Zápis č. 37 ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška - veřejná projednání návrhu územního plánu Obecní úřad Boršov nad Vltavou
Aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.8.2021 - vlastnictví neznámého vlastníka
Rozpočtové opatření č. 10
Dopravně inženýrské opatření - výstavba JIŽNÍ TANGENTA České Budějovice - uzavírka pro vozidla nad 3,5 t mimo BUS
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č. 8
Závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 7
Oznámení o zveřejnění ZÚ 2020 - Blanský les - Podhůří
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 1
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Boršov nad Vltavou
Dobrovolný svazek obcí Blanský les - Podhůří - oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021
Rozpočet ZŠ Boršov nad Vltavou 2021 + střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Boršov nad Vltavou na rok 2022,2023,2024
Rozpočet MŠ Boršov nad Vltavou 2021 + střednědobý výhled rozpočtu MŠ Boršov nad Vltavou na rok 2022,2023,2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2022, 2023
Rozpočet obce na rok 2021
Darovací smlouva - P. Lexa
Uveřejnění seznamu dle § 65 katastrálního zákona - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí k 01.02.2020
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vlt.
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Zahorčice
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov
Smlouva s TJ Sokol Boršov nad Vltavou
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Boršov nad Vlt.
Veřejnoprávní smlouva FK Boršov nad Vlt.
Veřejnoprávní smlouva SDH Boršov nad Vltavou
Územní studie „charakter zástavby ve správním území obce Boršov nad Vltavou“
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným ,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí
Úřední deska - archiv změn