Úřední deska
Závěr zjišťovacího řízení - zařízení ke sběru a recyklaci stavebních a demoličních odpadů Vrábče
Zápis č. 26 ze zasedání OZ
Rozpočtové opatření č. 8
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje JK
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
Závěrečný účet obce 2023
Výzva k odstranění vozidla
Zápis č. 25 ze zasedání OZ
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 1
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Střednědobý výhled rozpočtu 2025, 2026
Rozpočet obce 2024
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ SOKOL
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Rozpočtové opatření č. 18
Aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.8.2021 - vlastnictví neznámého vlastníka
Uveřejnění seznamu dle § 65 katastrálního zákona - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí k 01.02.2020
Program obnovy venkova 2020(21) - 2027 Boršov nad Vltavou
Územní studie „charakter zástavby ve správním území obce Boršov nad Vltavou“
Úřední deska - archiv změn