Úřední deska
Rozhodnutí - úz. rozhodnutí - VV - Rozhodnutí o umístění stavby "Cyklostezka - levý břeh Vltavy - Boršov nad Vltavou, Homole, Planá"
Rozpočtové opatření č. 5
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu
Statutární město České Budějovice Nařízení č. 2/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Rozpočtové opatření č. 4
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 za svazek obcí
Zápis č. 32 ze zasedání OZ
Sčítání lidu, domů a bytů
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 1
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Boršov nad Vltavou
Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí
Dobrovolný svazek obcí Blanský les - Podhůří - oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021
Rozpočet ZŠ Boršov nad Vltavou 2021 + střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Boršov nad Vltavou na rok 2022,2023,2024
Rozpočet MŠ Boršov nad Vltavou 2021 + střednědobý výhled rozpočtu MŠ Boršov nad Vltavou na rok 2022,2023,2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2022, 2023
Rozpočet obce na rok 2021
Darovací smlouva - P. Lexa
Uveřejnění seznamu dle § 65 katastrálního zákona - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí k 01.02.2020
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vlt.
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Zahorčice
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov
Smlouva s TJ Sokol Boršov nad Vltavou
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Boršov nad Vlt.
Veřejnoprávní smlouva FK Boršov nad Vlt.
Veřejnoprávní smlouva SDH Boršov nad Vltavou
Územní studie „charakter zástavby ve správním území obce Boršov nad Vltavou“
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným ,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí
Úřední deska - archiv změn