Úřední deska
Svazek obcí Vodovod Křemže - návrh rozpočtu roku 2024, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 a 2026
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou
Změna příloh obecně závazné vyhlášky č. 2/2023 obce Boršov nad Vltavou, kterou se stanovuje místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí
Veřejná vyhláška - usnesení o zahájení přezkumného řízení - ÚP Boršov nad Vltavou
Zápis č. 15 ze zasedání OZ
Záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 600/3, k. ú. Boršov nad Vltavou
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
Blanský les - Návrh rozpočtu 2024, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 a 2026
Rozpočtové opatření č. 12
Návrh rozpočtu obce na rok 2024, Střednědobý výhled rozpočtu - 2025, 2026, Návrh rozpočtu MŠ na rok 2024, Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2024
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Rozpočtové opatření č. 11
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle § 64 a §65 zákona č. 256/2013
Rozpočtové opatření č. 10
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 2
žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Rozpočtové opatření č. 1
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ SOKOL
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2024, 2025
Rozpočet obce na rok 2023
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Rozpočtové opatření č. 18
Aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.8.2021 - vlastnictví neznámého vlastníka
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Boršov nad Vltavou
Uveřejnění seznamu dle § 65 katastrálního zákona - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí k 01.02.2020
Program obnovy venkova 2020(21) - 2027 Boršov nad Vltavou
Územní studie „charakter zástavby ve správním území obce Boršov nad Vltavou“
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným ,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí
Úřední deska - archiv změn