Úřední deska
Výsledky voleb
Zápis č. 49 ze zasedání OZ
Záměr - pronájem obecního majetku
Záměr - pronájem části obecních pozemků
Telefonní spojení do volebních místností
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023, 2024 - aktualizace
Rozpočtové opatření č. 12
Rozhodnutí - územní rozhodnutí - Veřejná vyhláška ZTV u Zátkova Mlýna, Boršov nad Vltavou
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR
Rozpočtové opatření č. 11
Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí
Rozpočtové opatření č. 10
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Rozpočtové opatření č. 9
Volby 2022 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Volby do zastupitelstev obcí a volby do Parlamentu České republiky 2022


Rozpočtové opatření č. 8
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
Závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2021
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Rozhodnutí o prominutí místních poplatků (Ukrajina)
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočet obce 2022 - změna položek
Rozpočtové opatření č. 1
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2024
Rozpočtové opatření č. 18
Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 a 2024
Rozpočet obce Boršov nad Vltavou na rok 2022
FÚ - kontakty pro pomoc s daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí
Aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.8.2021 - vlastnictví neznámého vlastníka
Dopravně inženýrské opatření - výstavba JIŽNÍ TANGENTA České Budějovice - uzavírka pro vozidla nad 3,5 t mimo BUS
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Boršov nad Vltavou
Darovací smlouva - P. Lexa
Uveřejnění seznamu dle § 65 katastrálního zákona - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí k 01.02.2020
Program obnovy venkova 2020(21) - 2027 Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vlt.
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Zahorčice
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov
Smlouva s TJ Sokol Boršov nad Vltavou
Územní studie „charakter zástavby ve správním území obce Boršov nad Vltavou“
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným ,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí
Úřední deska - archiv změn