Úřední deska
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zápis č. 8 ze zasedání OZ
Návrh závěrečného účtu 2022 - Vodovod Křemže
Informace o zveřejnění závěrečného účtu 2022 Blanský les
Nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 2
žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Rozpočtové opatření č. 1
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ SOKOL
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2024, 2025
Rozpočet obce na rok 2023
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
Závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2021
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Rozpočtové opatření č. 18
Aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.8.2021 - vlastnictví neznámého vlastníka
Dopravně inženýrské opatření - výstavba JIŽNÍ TANGENTA České Budějovice - uzavírka pro vozidla nad 3,5 t mimo BUS
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Boršov nad Vltavou
Darovací smlouva - P. Lexa
Uveřejnění seznamu dle § 65 katastrálního zákona - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí k 01.02.2020
Program obnovy venkova 2020(21) - 2027 Boršov nad Vltavou
Územní studie „charakter zástavby ve správním území obce Boršov nad Vltavou“
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným ,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí
Úřední deska - archiv změn