Úřední deska - archiv změn

název dokumentuvyvěšenosejmuto
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou dne 13.05.2024 03. 05. 2024 09:04:2119. 05. 2024 00:00:00
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu 29. 04. 2024 10:18:0315. 05. 2024 00:00:00
Záměr prodeje obecního pozemku 22. 04. 2024 11:19:0009. 05. 2024 00:00:00
Zápis č. 21 ze zasedání OZ 18. 04. 2024 09:37:0620. 05. 2024 00:00:00
Zápis č. 22 ze zasedání OZ 17. 04. 2024 09:27:4117. 05. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihočeský kraj 15. 04. 2024 00:00:0015. 05. 2024 00:00:00
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné za období roku 2023 (leden až listopad) a dosažené skutečnosti v témže roce (dále jen porovnání) pro kanalizaci ČEPRO, a.s 11. 04. 2024 08:24:5613. 05. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 08. 04. 2024 14:09:5925. 04. 2024 00:00:00
Posuzování vlivů na životní prostředí 08. 04. 2024 10:41:3324. 04. 2024 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 05. 04. 2024 09:36:1622. 04. 2024 00:00:00
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 05. 04. 2024 00:00:0018. 04. 2024 09:21:13
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 08.04.2024 27. 03. 2024 13:42:4127. 03. 2024 13:44:05
Vyhlášení konkurzního řízení - vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Boršov nad Vltavou 27. 03. 2024 09:20:2427. 03. 2024 09:21:14
Skříňobraní Boršov nad Vltavou 27. 03. 2024 09:15:3627. 03. 2024 09:17:18
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu 26. 03. 2024 13:34:4311. 04. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Zóna II 26. 03. 2024 13:25:4611. 04. 2024 00:00:00
Vyhlášení konkurzního řízení - vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Boršov nad Vltavou 26. 03. 2024 09:42:1226. 04. 2024 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 25. 03. 2024 08:30:3525. 03. 2024 08:31:32
Záměr - pronájem obecního majetku 22. 03. 2024 10:20:2108. 04. 2024 00:00:00
Očištěné skály 21. 03. 2024 07:52:2921. 03. 2024 07:53:26
Zápis č. 20 ze zasedání OZ 20. 03. 2024 10:56:1320. 04. 2024 00:00:00
Návrh závěrečného účtu DSO - Blanský les - podhůří za 2023 13. 03. 2024 10:43:1829. 04. 2024 00:00:00
Návrh závěrečného účtu DSO - Blanský les - podhůří za 2023 13. 03. 2024 10:36:1913. 03. 2024 10:39:22
Veřejná vyhláška - usnesení - o zastavení přezkumného řízení 12. 03. 2024 13:15:0028. 03. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - Usnesení - usnesení o zastavení přezkumného řízení 12. 03. 2024 13:09:1328. 03. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 11. 03. 2024 08:46:1628. 03. 2024 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 08. 03. 2024 09:26:5823. 03. 2024 00:00:00
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 04. 03. 2024 11:41:5304. 03. 2024 11:42:54
Sdělení - veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti 27. 02. 2024 10:24:3214. 03. 2024 00:00:00
Ptačí chřipka - ohnisko ptačí chřipky v k. ú. Chlum u Křemže 27. 02. 2024 10:14:0727. 04. 2024 00:00:00
Opatření obecné povahy 1/2024 26. 02. 2024 08:02:3614. 03. 2024 00:00:00
Záměr - propachtování obecních pozemků 22. 02. 2024 10:17:4711. 03. 2024 00:00:00
Záměr 22. 02. 2024 09:54:1629. 02. 2024 10:07:05
Reportáž - Boršovský masopust 20. 02. 2024 11:27:2420. 02. 2024 11:28:18
Zápis č. 19 ze zasedání OZ 19. 02. 2024 12:49:4320. 03. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - oznámení - řízení o Změně č. 1 Územního plánu Boršov nad Vltavou 16. 02. 2024 10:35:0929. 03. 2024 00:00:00
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - revize katastr. území Boršov nad Vltavou 15. 02. 2024 09:49:5403. 03. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - Plán péče o ZCHÚ - Dodatek "Prodloužení platnosti" 15. 02. 2024 09:30:0303. 03. 2024 00:00:00
Zápis č. 18 ze zasedání OZ 07. 02. 2024 14:26:1707. 03. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - doručení návrhu 13. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a oznámení o veřejném projednání návrhu 13. aktualizace zásad územního rozvoje JK zkr? 07. 02. 2024 09:44:4318. 03. 2024 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou 02. 02. 2024 08:10:3617. 02. 2024 00:00:00
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) 29. 01. 2024 08:35:5314. 02. 2024 00:00:00
Nařízení č. 1/2024 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 23. 01. 2024 10:54:5408. 02. 2024 00:00:00
Očišťování skal v havarijním stavu od vegetace rizikových a uvolněných kamenů 19. 01. 2024 08:08:1718. 02. 2024 00:00:00
Zápis č. 17 ze zasedání OZ 17. 01. 2024 14:35:4717. 02. 2024 00:00:00
Opatření obecné povahy č. 2/2023/OZZL 15. 01. 2024 13:29:3431. 01. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - Návrh rozhodnutí o zrušení části změny č. 2 územního plánu Boršov nad Vltavou v rámci přezkumného řízení 15. 01. 2024 10:45:3204. 03. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - návrh rozhodnutí o zrušení části územního plánu Boršov nad Vltavou v rámci přezkumného řízení 15. 01. 2024 10:41:1504. 03. 2024 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 14 11. 01. 2024 08:40:2415. 01. 2024 00:00:00
Informace k dani z nemovitých věcí 2024 10. 01. 2024 07:51:1931. 01. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 08. 01. 2024 14:47:1124. 01. 2024 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 05. 01. 2024 08:46:1516. 01. 2024 00:00:00
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) 20. 12. 2023 13:52:4820. 01. 2024 00:00:00
Svozový plán 2024 18. 12. 2023 14:26:5118. 12. 2023 14:27:32
Informace k dani z nemovitých věcí 15. 12. 2023 10:29:2215. 01. 2024 00:00:00
Zápis č. 16 ze zasedání OZ 13. 12. 2023 08:29:1817. 01. 2024 00:00:00
Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 330/7 k. ú. Boršov nad Vltavou (21 m2) 12. 12. 2023 11:38:2628. 12. 2023 00:00:00
Opatření obecné povahy č. 2/2023/OZZL 12. 12. 2023 08:58:3728. 12. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 3 územního plánu Boršov nad Vltavou 07. 12. 2023 09:43:4117. 01. 2024 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 13 05. 12. 2023 10:54:3215. 01. 2024 00:00:00
Svazek obcí Vodovod Křemže - návrh rozpočtu roku 2024, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 a 2026 01. 12. 2023 10:25:4205. 01. 2024 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou 01. 12. 2023 09:16:0412. 12. 2023 00:00:00
Záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 600/3, k. ú. Boršov nad Vltavou 29. 11. 2023 10:02:2310. 12. 2023 00:00:00
Změna příloh obecně závazné vyhlášky č. 2/2023 obce Boršov nad Vltavou, kterou se stanovuje místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí 27. 11. 2023 14:03:5113. 12. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - usnesení o zahájení přezkumného řízení - ÚP Boršov nad Vltavou 27. 11. 2023 13:50:2229. 12. 2023 00:00:00
Zápis č. 15 ze zasedání OZ 27. 11. 2023 10:34:5515. 12. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu 23. 11. 2023 14:04:1010. 12. 2023 00:00:00
Blanský les - Návrh rozpočtu 2024, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 a 2026 20. 11. 2023 10:30:2707. 12. 2023 00:00:00
Zahájení aktualizace BPEJ 15. 11. 2023 10:48:3501. 12. 2023 00:00:00
Varování před podvodnými SMS 13. 11. 2023 14:14:0813. 11. 2023 14:14:53
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu - prodloužení platnosti 13. 11. 2023 14:10:4029. 11. 2023 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 10. 11. 2023 09:55:3921. 11. 2023 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 12 08. 11. 2023 10:58:5816. 01. 2024 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 06. 11. 2023 10:16:3606. 11. 2023 10:17:14
Záměr pronájmu obecního majetku - kanalizace "Čepro" 01. 11. 2023 11:31:2616. 11. 2023 00:00:00
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Veřejná vyhláška 25. 10. 2023 13:55:4910. 11. 2023 00:00:00
Navýšení kapacity dětí v Mateřské škole v Boršově nad Vltavou 24. 10. 2023 11:16:5424. 10. 2023 11:18:34
Zápis č. 14 ze zasedání OZ 24. 10. 2023 10:34:1424. 11. 2023 00:00:00
Záměr - prodej obecního majetku - požární doprovodné vozidlo AVIA 24. 10. 2023 09:12:0010. 11. 2023 00:00:00
Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 306/6 24. 10. 2023 09:10:5010. 11. 2023 00:00:00
Návrh rozpočtu obce na rok 2024, Střednědobý výhled rozpočtu - 2025, 2026, Návrh rozpočtu MŠ na rok 2024, Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2024 23. 10. 2023 00:00:0006. 12. 2023 00:00:00
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním 18. 10. 2023 11:29:3231. 12. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 18. 10. 2023 08:48:0803. 11. 2023 00:00:00
Podzim 2023 11. 10. 2023 14:28:0011. 10. 2023 14:28:44
Uzávěrka MK - ZTV u Zátkova Mlýna, termín realizace je plánovaný od 23.10. do 10.11.2023. 09. 10. 2023 14:52:2909. 10. 2023 14:53:55
Rozpočtové opatření č. 11 06. 10. 2023 11:07:0815. 01. 2024 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou 06. 10. 2023 10:14:5117. 10. 2023 00:00:00
Zápis č. 13 ze zasedání OZ 05. 10. 2023 11:26:4005. 11. 2023 00:00:00
Sdělení - veřejná vyhláška 27. 09. 2023 14:34:3713. 10. 2023 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.10.2023 25. 09. 2023 08:10:3925. 09. 2023 08:15:47
Zápis č. 12 ze zasedání OZ 21. 09. 2023 08:18:0220. 11. 2023 10:11:58
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů 13. 09. 2023 11:03:0113. 09. 2023 11:03:31
Rozpočtové opatření č. 10 11. 09. 2023 10:01:2015. 01. 2024 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.09.2023 08. 09. 2023 10:02:1408. 09. 2023 10:06:03
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 08. 09. 2023 09:46:0219. 09. 2023 00:00:00
Pozvánka na trh dne 09.09.2023 07. 09. 2023 10:29:1807. 09. 2023 10:30:38
Svět žen - Zuzana Kotisová - výstava obrazů 06. 09. 2023 10:20:1806. 09. 2023 10:20:50
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle § 64 a §65 zákona č. 256/2013 04. 09. 2023 14:33:0502. 01. 2024 00:00:00
Dožínky - video 04. 09. 2023 13:42:1404. 09. 2023 13:42:46
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 01. 09. 2023 10:51:3617. 09. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 31. 08. 2023 09:54:3318. 09. 2023 00:00:00
Zápis č. 11 ze zasedání OZ 30. 08. 2023 08:56:5729. 09. 2023 00:00:00
Sdělení - Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti 22. 08. 2023 09:30:5007. 09. 2023 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 21. 08. 2023 09:57:3721. 08. 2023 10:02:25
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 18. 08. 2023 09:50:4129. 08. 2023 00:00:00
Oznámení - Změna č. 2 ÚP Boršov nad Vltavou včetně Úplného znění ÚP Boršov nad Vltavou po změně č. 2 11. 08. 2023 10:10:4928. 08. 2023 00:00:00
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy Veřejná vyhláška 08. 08. 2023 08:47:2517. 08. 2023 00:00:00
Opatření obecné povahy č. 1/2023 02. 08. 2023 16:10:1818. 08. 2023 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 9 02. 08. 2023 15:11:4815. 01. 2024 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 8 31. 07. 2023 00:00:0015. 01. 2024 00:00:00
Zápis č. 10 ze zasedání OZ 27. 07. 2023 09:46:2831. 08. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 2 územního plánu Boršov nad Vltavou formou opatření obecné povahy 27. 07. 2023 00:00:0014. 08. 2023 00:00:00
Záměr pachtu obecních pozemků 26. 07. 2023 09:17:3212. 08. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 20. 07. 2023 13:42:3607. 08. 2023 00:00:00
TV reportáž - Zahorčické divadelní léto - Vesničko má ... 17. 07. 2023 10:49:4117. 07. 2023 10:51:17
Zahorčické divadelní léto - Vesničko má ... 17. 07. 2023 10:43:4817. 07. 2023 10:48:13
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 14. 07. 2023 00:00:0025. 07. 2023 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 7 12. 07. 2023 12:59:0715. 01. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihoč. kraje 11. 07. 2023 08:48:5127. 07. 2023 00:00:00
Opatření obecné povahy č. 1/2023 30. 06. 2023 08:25:4917. 07. 2023 00:00:00
Dražební vyhláška 30. 06. 2023 08:02:4016. 07. 2023 00:00:00
Záměr pronájmu obecních pozemků 27. 06. 2023 09:56:0214. 07. 2023 00:00:00
Závěrečný účet obce za rok 2022 23. 06. 2023 12:13:3210. 07. 2023 00:00:00
Závěrečný účet obce za rok 2022 23. 06. 2023 10:06:4804. 07. 2023 11:51:37
Zápis č. 9 ze zasedání OZ 20. 06. 2023 13:47:1931. 07. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 19. 06. 2023 09:57:2805. 07. 2023 00:00:00
Sdělení - Veřejná vyhláška - Přístavba rodinného domu (zimní zahrada) a dřevěný přístřešek 12. 06. 2023 14:15:3328. 06. 2023 00:00:00
Přerušení dodávky el. energie dne 27.06.2023, parc. č. 312/9 Boršov nad Vltavou 12. 06. 2023 11:13:5912. 06. 2023 11:15:58
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 09. 06. 2023 09:03:1520. 06. 2023 00:00:00
BORŠOVSKÝ MASAKR, ZLATKA BORŠOV 07. 06. 2023 11:34:1307. 06. 2023 11:35:04
Rozpočtové opatření č. 6 06. 06. 2023 12:44:1415. 01. 2024 00:00:00
Charita - terénní program 06. 06. 2023 08:52:0906. 06. 2023 08:58:43
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 02. 06. 2023 11:05:5702. 06. 2023 11:06:34
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 01. 06. 2023 11:05:5219. 06. 2023 00:00:00
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 31. 05. 2023 15:58:0920. 06. 2023 00:00:00
Setkání občanů nad rozpracovanou územní studií pro zastavitelnou plochu B47 a VP48 v místní části Jamné 30. 05. 2023 08:23:0621. 06. 2023 00:00:00
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 29. 05. 2023 09:21:2517. 07. 2023 10:35:10
Zápis č. 8 ze zasedání OZ 26. 05. 2023 11:21:2526. 06. 2023 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.6.2023 24. 05. 2023 08:38:1124. 05. 2023 08:39:14
Návrh závěrečného účtu 2022 - Vodovod Křemže 15. 05. 2023 11:29:1507. 06. 2023 00:00:00
Reportáž - Boršov nad Vltavou - Trocnov 15. 05. 2023 10:11:2015. 05. 2023 10:16:52
Informace o zveřejnění závěrečného účtu 2022 Blanský les 15. 05. 2023 10:06:1714. 06. 2023 00:00:00
přerušení dodávky elektrické energie 15. 05. 2023 08:28:4015. 05. 2023 08:29:35
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 12. 05. 2023 09:51:1426. 05. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 09. 05. 2023 08:58:5225. 05. 2023 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 5 05. 05. 2023 08:28:4315. 01. 2024 00:00:00
Marius Pedersen - novinka - svoz baterií 02. 05. 2023 11:27:0302. 05. 2023 11:27:48
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 02. 05. 2023 09:09:3419. 05. 2023 00:00:00
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce 28. 04. 2023 11:14:4629. 05. 2023 00:00:00
Nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr 28. 04. 2023 11:06:1831. 05. 2023 00:00:00
Opatrovník - usnesení 28. 04. 2023 09:26:4015. 05. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška 27. 04. 2023 14:07:1425. 05. 2023 00:00:00
Zápis č. 7 ze zasedání OZ 27. 04. 2023 10:35:1527. 05. 2023 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 12.05.2023 26. 04. 2023 13:16:0626. 04. 2023 13:16:45
TV reportaz u pomniku 18. 04. 2023 08:31:5418. 04. 2023 08:34:55
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání Změny č. 2 ÚP Boršov nad Vltavou 17. 04. 2023 13:34:3229. 05. 2023 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 14. 04. 2023 10:36:4025. 04. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - povolení vodního díla 14. 04. 2023 10:07:1602. 05. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 14. 04. 2023 08:26:3602. 05. 2023 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 4 12. 04. 2023 13:58:0615. 01. 2024 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 3 12. 04. 2023 13:53:0415. 01. 2024 00:00:00
Den otevřených dveří v MŠ Boršov nad Vltavou 12. 04. 2023 08:08:1012. 04. 2023 08:09:17
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu 11. 04. 2023 13:32:0028. 04. 2023 00:00:00
Pozvánka na valnou hromadu HS Vrábče 11. 04. 2023 13:13:4902. 05. 2023 00:00:00
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2022 11. 04. 2023 10:42:0714. 05. 2023 00:00:00
Opatření obecné povahy - VV - Stanovení přechodné úpravy provozu 06. 04. 2023 10:28:3624. 04. 2023 00:00:00
Zápis č. 6 ze zasedání OZ 29. 03. 2023 08:10:5428. 04. 2023 00:00:00
Oznámení o uložení písemnosti 20. 03. 2023 14:12:5631. 03. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - společné povolení 20. 03. 2023 14:05:3406. 04. 2023 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 17. 03. 2023 07:51:5928. 03. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemností - Přístavba RD 13. 03. 2023 09:24:1129. 03. 2023 00:00:00
Sdělení - veřejná vyhláška 13. 03. 2023 08:44:4713. 03. 2023 08:45:22
Rozpočtové opatření č. 2 10. 03. 2023 09:46:3815. 01. 2024 00:00:00
Zatoulaná kočka 02. 03. 2023 10:07:0902. 03. 2023 10:15:36
Zápis č. 5 ze zasedání OZ 01. 03. 2023 07:41:3901. 03. 2023 07:44:55
žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků 27. 02. 2023 08:14:5831. 01. 2024 00:00:00
Zápis č. 5 ze zasedání OZ 23. 02. 2023 10:37:2503. 04. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - ZTV u Zátkova Mlýna 21. 02. 2023 14:12:4410. 03. 2023 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 1 20. 02. 2023 14:28:1115. 01. 2024 00:00:00
Veřejná vyhláška - doručení návrhu 11. aktualizace zásad úz. rozvoje JJ 15. 02. 2023 11:20:3424. 03. 2023 00:00:00
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu 13. 02. 2023 09:28:5201. 03. 2023 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou, dne 20.02.2023 10. 02. 2023 12:48:3021. 02. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - oznámení - Zahájení společného územního a stavebního řízení - Protihluková stěna Boršov nad Vltavou 08. 02. 2023 10:43:0424. 02. 2023 00:00:00
Oznámení o opravě 01. 02. 2023 14:06:5916. 02. 2023 00:00:00
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 01. 02. 2023 14:05:3517. 02. 2023 00:00:00
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 31. 01. 2023 13:48:4417. 02. 2023 00:00:00
Zápis č. 4 ze zasedání OZ 25. 01. 2023 10:12:1325. 02. 2023 00:00:00
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Veřejná vyhláška 18. 01. 2023 10:54:1527. 01. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - Informování o podané žádosti 16. 01. 2023 14:46:0225. 01. 2023 00:00:00
Volba prezidenta 13.-14.01.2023 - výsledky hlasování 16. 01. 2023 08:07:1031. 01. 2023 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 13. 01. 2023 09:21:3524. 01. 2023 00:00:00
Informace o zveřejnění rozpočtu 2023 a rozpočtovém výhledu 2024 až 2025 13. 01. 2023 07:20:1514. 02. 2023 00:00:00
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 28. 12. 2022 00:00:0031. 01. 2023 00:00:00
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2024, 2025 20. 12. 2022 00:00:0015. 01. 2024 00:00:00
Rozpočet obce na rok 2023 20. 12. 2022 00:00:0015. 01. 2024 00:00:00
Zápis č. 3 ze zasedání OZ 14. 12. 2022 08:35:2826. 01. 2023 00:00:00
Elektronická dražba 12. 12. 2022 13:51:0428. 12. 2022 00:00:00
Oznámení vlastníkům lesa o předávání separátů lesních hospodářský osnov 12. 12. 2022 11:37:3128. 12. 2022 00:00:00
Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 08. 12. 2022 08:36:5416. 12. 2022 00:00:00
Dražební vyhláška č.j. 120EX190/07-147,148 07. 12. 2022 14:43:2323. 12. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 18 05. 12. 2022 16:30:1215. 01. 2023 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Boršov nad Vltavou 02. 12. 2022 10:53:3518. 12. 2022 00:00:00
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí 02. 12. 2022 00:00:0001. 02. 2023 00:00:00
Svazek obcí Vodovod Křemže - návrh rozpočtu na rok 2023 28. 11. 2022 00:00:0008. 12. 2022 08:37:59
Zápis č. 2 ze zasedání OZ 25. 11. 2022 09:46:1625. 12. 2022 00:00:00
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 obce Boršov nad Vltavou, kterou se stanovuje 23. 11. 2022 13:27:5709. 12. 2022 00:00:00
Návrh rozpočtu obce 2023 + středněd. výhled rozpočtu 2024,2025 21. 11. 2022 10:31:0220. 12. 2022 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 11. 11. 2022 09:38:0222. 11. 2022 00:00:00
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 11. 11. 2022 00:00:0031. 01. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - ÚP 10. 11. 2022 11:30:2928. 11. 2022 00:00:00
Blanský les - podhůří - návrh rozpočtu roku 2023, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 08. 11. 2022 10:55:3208. 12. 2022 00:00:00
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 04. 11. 2022 11:00:5931. 12. 2023 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 17 03. 11. 2022 14:32:5515. 01. 2023 00:00:00
Zápis č. 1 ze zasedání OZ 02. 11. 2022 07:52:5723. 11. 2022 00:00:00
Záměr prodeje obecního majetku - Hasičský vůz Avie 01. 11. 2022 10:49:3818. 11. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 24. 10. 2022 14:11:2310. 11. 2022 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 21. 10. 2022 09:09:3201. 11. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - výzva k odstranění nepovoleného reklamního zařízení 20. 10. 2022 09:17:4207. 11. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 16 19. 10. 2022 16:08:4715. 01. 2023 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 15 19. 10. 2022 16:05:0315. 01. 2023 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 14 19. 10. 2022 16:00:4115. 01. 2023 00:00:00
Zápis z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva obce Boršov nad Vltavou 19. 10. 2022 10:46:2301. 11. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 13 10. 10. 2022 15:29:4015. 01. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - OOP - ochranné pásmo 10. 10. 2022 14:42:4126. 10. 2022 00:00:00
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Boršov nad Vltavou 07. 10. 2022 17:36:5418. 10. 2022 00:00:00
Veřejná výzva na volnou pracovní pozici 04. 10. 2022 13:18:4121. 10. 2022 00:00:00
Elektronická dražba 27. 09. 2022 10:16:5830. 11. 2022 00:00:00
Elektronická dražba 27. 09. 2022 10:15:5030. 11. 2022 00:00:00
Výsledky voleb 25. 09. 2022 07:58:4325. 10. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 12 23. 09. 2022 09:13:2915. 01. 2023 00:00:00
Zápis č. 49 ze zasedání OZ 22. 09. 2022 11:39:4231. 10. 2022 00:00:00
Záměr - pronájem obecního majetku 22. 09. 2022 10:35:2910. 10. 2022 00:00:00
Záměr - pronájem části obecních pozemků 22. 09. 2022 10:33:5010. 10. 2022 00:00:00
Telefonní spojení do volebních místností 20. 09. 2022 13:16:5403. 10. 2022 00:00:00
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023, 2024 - aktualizace 20. 09. 2022 12:32:1815. 01. 2023 00:00:00
Rozhodnutí - územní rozhodnutí - Veřejná vyhláška ZTV u Zátkova Mlýna, Boršov nad Vltavou 15. 09. 2022 14:29:1103. 10. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 15. 09. 2022 13:17:3003. 10. 2022 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 09. 09. 2022 11:09:0420. 09. 2022 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR 07. 09. 2022 10:11:5004. 10. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 11 05. 09. 2022 15:24:2015. 01. 2023 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 10 05. 09. 2022 15:19:4115. 01. 2023 00:00:00
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Veřejná vyhláška - Europasta SE 05. 09. 2022 13:05:5921. 09. 2022 00:00:00
Zápis č. 48 ze zasedání OZ 02. 09. 2022 07:49:3523. 09. 2022 00:00:00
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí 31. 08. 2022 14:59:5721. 09. 2022 00:00:00
Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí 31. 08. 2022 09:22:4601. 10. 2022 00:00:00
Střednědobý výhled rozpočtu - rok 2023, 2024 - návrh (aktualizace) 30. 08. 2022 10:36:1419. 09. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu 22. 08. 2022 09:51:3407. 09. 2022 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 19. 08. 2022 07:27:5430. 08. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 17. 08. 2022 13:14:1605. 09. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu 17. 08. 2022 13:10:1105. 09. 2022 00:00:00
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí 12. 08. 2022 00:00:0006. 10. 2022 00:00:00
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy Veřejná vyhláška 09. 08. 2022 08:15:3817. 08. 2022 00:00:00
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 08. 08. 2022 00:00:0006. 10. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 9 03. 08. 2022 14:24:0615. 01. 2023 00:00:00
Oznámení o zahájení územního řízení "ZTV u Zátkova Mlýna, Boršov nad Vltavou" 01. 08. 2022 16:01:5418. 08. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška 01. 08. 2022 15:39:5909. 09. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu územního plánu Obecní úřad Boršov nad Vltavou 29. 07. 2022 15:26:3120. 09. 2022 00:00:00
Zápis č. 47 ze zasedání OZ 29. 07. 2022 09:56:0310. 09. 2022 00:00:00
Volby 2022 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 25. 07. 2022 15:48:1230. 09. 2022 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 14. 07. 2022 09:31:5526. 07. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 12. 07. 2022 09:04:4329. 07. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 8 01. 07. 2022 09:22:2015. 01. 2023 00:00:00
Oznámení o použití nebezpečných chemických látek a přípravků při dezinsekci-plynování objektu proti nežádoucímu hmyzu 29. 06. 2022 09:19:2606. 07. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 23. 06. 2022 09:37:1611. 07. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu 17. 06. 2022 08:55:5908. 07. 2022 00:00:00
Zápis č. 46 ze zasedání OZ 15. 06. 2022 09:24:1330. 07. 2022 00:00:00
Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 763/23 (19m2), k. ú. Boršov nad Vltavou 14. 06. 2022 11:36:3201. 07. 2022 00:00:00
Závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2021 14. 06. 2022 08:40:5230. 06. 2023 00:00:00
Svazek obcí Vodovod Křemže - návrh závěrečného účtu za rok 2021 13. 06. 2022 08:36:2727. 06. 2022 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 03. 06. 2022 08:30:4514. 06. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 7 02. 06. 2022 09:40:2515. 01. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 30. 05. 2022 10:51:4115. 06. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přech. úpravy provozu na poz. komunikacích 30. 05. 2022 10:17:3415. 06. 2022 00:00:00
Návrh závěrečného účtu Obce Boršov nad Vltavou za rok 2021 26. 05. 2022 11:29:4020. 06. 2022 00:00:00
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné ČEPRO, a.s., Boršov nad Vltavou 2021 13. 05. 2022 11:06:4115. 06. 2022 00:00:00
Návrh závěrečného účtu DSO - Blanský les - podhůří za 2021 13. 05. 2022 07:40:3415. 06. 2022 00:00:00
Informace k podávání kandidátních listin 11. 05. 2022 16:30:1126. 07. 2022 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 06. 05. 2022 07:05:3217. 05. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 6 05. 05. 2022 14:00:4215. 01. 2023 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 5 05. 05. 2022 13:56:4315. 01. 2023 00:00:00
ČEVAK - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 02. 05. 2022 11:29:0601. 07. 2022 00:00:00
MM - Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - AVR 22. 04. 2022 09:54:0009. 05. 2022 00:00:00
Mag. města - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 22. 04. 2022 08:56:3909. 05. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022 22. 04. 2022 08:10:4526. 05. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška 13. 04. 2022 10:08:4129. 04. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška 13. 04. 2022 09:52:3229. 04. 2022 00:00:00
žádost o vyvěšení Veřejné vyhlášky 13. 04. 2022 09:41:3229. 04. 2022 00:00:00
Zápis č. 44 ze zasedání OZ 13. 04. 2022 08:37:5613. 05. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 4 12. 04. 2022 11:30:4215. 01. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 08. 04. 2022 11:19:1319. 05. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 3 05. 04. 2022 09:54:4015. 01. 2023 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 01. 04. 2022 07:44:0212. 04. 2022 00:00:00
Rozhodnutí o prominutí místních poplatků (Ukrajina) 23. 03. 2022 08:53:4501. 01. 2023 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, 05.04.2022 od 08:00 do 05.04.2022 16:00 Boršov nad Vltavou Část obce Boršov nad Vltavou Zahorčice Vypnutá oblast: Záhorčice - celá obec 21. 03. 2022 08:27:1023. 03. 2022 08:00:40
Záměr směny pozemku 764/6,764/8,764/10 za 766/5,766/6,766/7,766/8 vše k. ú. Boršov nad Vltavou 18. 03. 2022 10:37:0105. 04. 2022 00:00:00
Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 250/16,252/22,252/25 k. ú. Boršov nad Vltavou 18. 03. 2022 10:34:2605. 04. 2022 00:00:00
Stanovení přechodné úpravy provozu - Veř. vyhláška 17. 03. 2022 13:16:5104. 04. 2022 00:00:00
Zápis č. 43 ze zasedání OZ 17. 03. 2022 09:34:2413. 04. 2022 00:00:00
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 14. 03. 2022 14:17:4831. 03. 2022 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 04. 03. 2022 10:20:2715. 03. 2022 00:00:00
Oznámení o veřejném projednání návrhu 9. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 04. 03. 2022 09:52:4112. 04. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 2 02. 03. 2022 09:48:2615. 01. 2023 00:00:00
Rozhodnutí - územní rozhodnutí - VV - Cetin 02. 03. 2022 08:14:2718. 03. 2022 00:00:00
Rozpočet obce 2022 - změna položek 21. 02. 2022 16:11:3015. 01. 2023 00:00:00
Zápis č. 42 ze zasedání OZ 21. 02. 2022 08:39:0915. 03. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 1 09. 02. 2022 08:34:2115. 01. 2023 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 04. 02. 2022 08:39:1615. 02. 2022 00:00:00
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Veřejná vyhláška 02. 02. 2022 14:09:0018. 02. 2022 00:00:00
Ministerstvo zemědělství - VV - oznámení o vydání opatření obecné povahy 31. 01. 2022 09:14:3616. 02. 2022 00:00:00
Nařízení Státní veterinární správy 27. 01. 2022 10:46:4414. 02. 2022 00:00:00
Oznámení - zahájení územního řízení - Veřejná vyhláška 13. 01. 2022 10:53:4331. 01. 2022 00:00:00
Zápis č. 41 ze zasedání OZ 12. 01. 2022 09:08:3821. 02. 2022 00:00:00
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2024 06. 01. 2022 13:40:4031. 12. 2022 00:00:00
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy VV - Europasta 03. 01. 2022 13:31:5013. 01. 2022 00:00:00
Zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - VV - Žitný mlýn 03. 01. 2022 11:31:0919. 01. 2022 00:00:00
Nařízení státní veterinární správy 03. 01. 2022 10:30:4219. 01. 2022 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 31. 12. 2021 00:00:0011. 01. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 17 17. 12. 2021 10:11:5815. 01. 2022 00:00:00
Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 a 2024 17. 12. 2021 09:28:3412. 12. 2022 08:26:08
Rozpočet obce Boršov nad Vltavou na rok 2022 17. 12. 2021 09:18:2915. 01. 2023 00:00:00
OOP (veřejnou vyhláškou) "změna podmínek ochranného pásma vodního zdroje Vidov pro stavbu: Jižní tangenta I. etapa" 17. 12. 2021 08:08:5104. 01. 2022 00:00:00
Termíny konání zasedání OZ v roce 2022 16. 12. 2021 09:30:0316. 01. 2022 00:00:00
FÚ - kontakty pro pomoc s daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí 15. 12. 2021 11:24:3131. 12. 2022 00:00:00
Zápis č. 40 ze zasedání OZ 14. 12. 2021 10:13:0612. 01. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 16 07. 12. 2021 08:57:4315. 01. 2022 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 03. 12. 2021 11:23:4714. 12. 2021 00:00:00
Svazek obcí Vodovod Křemže 30. 11. 2021 08:31:5716. 12. 2021 00:00:00
Obecně závazná vyhláška obce Boršov nad Vltavou č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 26. 11. 2021 08:51:3213. 12. 2021 00:00:00
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 410/1 o výměře 18 m2 25. 11. 2021 13:08:5912. 12. 2021 00:00:00
Zápis ze zasedání OZ č. 39/2021 25. 11. 2021 11:23:0120. 12. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 15 25. 11. 2021 08:54:5515. 01. 2022 00:00:00
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Boršov nad Vltavou na rok 2023 a 2024 23. 11. 2021 00:00:0013. 12. 2021 00:00:00
Návrh rozpočtu Obce Boršov nad Vltavou na rok 2022 23. 11. 2021 00:00:0013. 12. 2021 00:00:00
Návrh rozpočtu 2022 + návrh střednědobý výhled rozpočtu 2023, 2024 - MŠ Boršov nad Vltavou 23. 11. 2021 00:00:0013. 12. 2021 00:00:00
Návrh rozpočtu 2022 + návrh střednědobý výhled 2023, 2024 - ZŠ Boršov nad Vltavou 23. 11. 2021 00:00:0013. 12. 2021 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou dne 22.11.2021 12. 11. 2021 09:18:4123. 11. 2021 00:00:00
Návrh rozpočtu na rok 2022 a Návrh střednědobého výhledu na roky 2023 ? 2024 - Blanský les 09. 11. 2021 08:21:0607. 12. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 14 08. 11. 2021 10:11:1815. 01. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 13 03. 11. 2021 14:43:4215. 01. 2022 00:00:00
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 03. 11. 2021 09:33:4031. 12. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - společné povolení vodního díla - Boršov nad Vltavou - odkanalizování oblasti Poříčí - Březí 27. 10. 2021 14:23:0812. 11. 2021 00:00:00
Zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Cyklostezka - Veřejná vyhláška 21. 10. 2021 10:01:5609. 11. 2021 00:00:00
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR 11. 10. 2021 07:43:0531. 10. 2021 00:00:00
Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 728/2 o výměře 22m2, k. ú. Boršov nad Vltavou 06. 10. 2021 11:55:3525. 10. 2021 00:00:00
Zápis č. 38 ze zasedání OZ 06. 10. 2021 09:48:1229. 11. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 12 05. 10. 2021 13:16:2215. 01. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 11 05. 10. 2021 13:13:3215. 01. 2022 00:00:00
Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 01. 10. 2021 10:57:1501. 11. 2021 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 24. 09. 2021 10:53:0205. 10. 2021 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 24. 09. 2021 10:50:3324. 09. 2021 10:51:12
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 23. 09. 2021 00:00:0011. 10. 2021 00:00:00
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 23. 09. 2021 00:00:0024. 09. 2021 09:35:25
Zápis č. 37 ze zasedání OZ 20. 09. 2021 09:26:5920. 10. 2021 00:00:00
VV - oznámení o zahájení společného řízení 17. 09. 2021 11:46:3404. 10. 2021 00:00:00
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - veřejná vyhláška 17. 09. 2021 10:21:3227. 09. 2021 00:00:00
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu 20.9.2021-31.10.2021 17. 09. 2021 09:07:2904. 10. 2021 00:00:00
Sdělení - Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemností 15. 09. 2021 09:00:2301. 10. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška - OOP - vývoj kalamitního poškození lesních porostů 15. 09. 2021 08:40:4301. 10. 2021 00:00:00
OOP - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu od 28.9.2021 do 7.10.2021 15. 09. 2021 08:10:0001. 10. 2021 00:00:00
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí 15. 09. 2021 07:56:5001. 10. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška - veřejná projednání návrhu územního plánu Obecní úřad Boršov nad Vltavou 13. 09. 2021 13:47:1222. 10. 2021 00:00:00
Veřejná doprava v době uzavírky jižní tangety v době od 28.9.2021 do 7.10.2021 08. 09. 2021 13:49:2309. 10. 2021 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 03. 09. 2021 10:36:4414. 09. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 10 03. 09. 2021 10:36:3715. 01. 2022 00:00:00
Zápis č. 36 ze zasedání OZ 27. 08. 2021 08:24:5717. 09. 2021 00:00:00
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí 26. 08. 2021 00:00:0011. 10. 2021 00:00:00
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 17. 08. 2021 11:04:3703. 09. 2021 00:00:00
Rozhodnutí - stavební povolení - cyklostezka 17. 08. 2021 09:38:5103. 09. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu 16. 08. 2021 14:38:0702. 09. 2021 00:00:00
Oznámení o konání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou dne 23.8.2021 13. 08. 2021 11:54:1324. 08. 2021 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou dne 23.8.2021 od 18:00 hodin 13. 08. 2021 08:53:2613. 08. 2021 11:50:07
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 11. 08. 2021 08:54:3111. 10. 2021 00:00:00
Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 11. 08. 2021 08:46:4111. 10. 2021 00:00:00
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 03. 08. 2021 08:56:0410. 10. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 9 02. 08. 2021 15:11:1415. 01. 2022 00:00:00
Zápis č. 35 ze zasedání OZ 27. 07. 2021 11:40:5925. 08. 2021 00:00:00
Omezení veřejné dopravy v termínu od 28.9. do 7.10.2021 z důvodu výstavby Jižní tangenty 26. 07. 2021 15:32:2911. 10. 2021 00:00:00
Dopravně inženýrské opatření - výstavba JIŽNÍ TANGENTA České Budějovice - uzavírka pro vozidla nad 3,5 t mimo BUS 26. 07. 2021 11:09:1001. 08. 2023 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 16. 07. 2021 07:59:2427. 07. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 8 01. 07. 2021 11:16:0815. 01. 2022 00:00:00
Oznámení o zahájení stavebního řízení - Veřejná vyhláška (Cyklostezka) 30. 06. 2021 08:08:1816. 07. 2021 00:00:00
Zápis č. 34 ze zasedání OZ 11. 06. 2021 07:30:1729. 07. 2021 00:00:00
Závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2020 09. 06. 2021 12:25:2630. 06. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 7 03. 06. 2021 10:16:3115. 01. 2022 00:00:00
VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek 31. 05. 2021 13:23:1918. 06. 2021 00:00:00
VV - oznámení o návrzích opatření ob. povahy - výzva k uplatnění připomínek 28. 05. 2021 10:36:3714. 06. 2021 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 28. 05. 2021 08:48:4408. 06. 2021 00:00:00
Oznámení o zveřejnění ZÚ 2020 - Blanský les - Podhůří 26. 05. 2021 15:08:4826. 05. 2022 00:00:00
Úřad pro civilní letectví - VV - usnesení o přerušení řízení - "Ochranné hlukové pásmo letiště České Budějovice" 25. 05. 2021 10:49:3911. 06. 2021 00:00:00
Návrh závěrečného účtu Obce Boršov nad Vltavou za rok 2020 24. 05. 2021 13:33:5830. 06. 2021 00:00:00
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - DSO VODOVOD Křemže 19. 05. 2021 08:15:3105. 06. 2021 00:00:00
Zápis č. 33 ze zasedání OZ 14. 05. 2021 11:46:4414. 06. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu 13. 05. 2021 13:08:2631. 05. 2021 00:00:00
Veřejná vyhláška - OOP - ochranná pásma leteckého pozemního zařízení radiolokátoru České Budějovice 13. 05. 2021 11:46:0331. 05. 2021 00:00:00
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Veřejná vyhláška - Dočasné uložení zeminy ze stavby Jižní tangenta 13. 05. 2021 11:33:3231. 05. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 6 13. 05. 2021 08:09:0815. 01. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 5 05. 05. 2021 10:44:0015. 01. 2022 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 4 05. 05. 2021 10:40:2815. 01. 2022 00:00:00
Rozhodnutí - úz. rozhodnutí - VV - Rozhodnutí o umístění stavby "Cyklostezka - levý břeh Vltavy - Boršov nad Vltavou, Homole, Planá" 03. 05. 2021 13:49:1019. 05. 2021 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 30. 04. 2021 08:31:0811. 05. 2021 00:00:00
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu 28. 04. 2021 14:49:2214. 05. 2021 00:00:00
Statutární město České Budějovice Nařízení č. 2/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 27. 04. 2021 08:25:4414. 05. 2021 00:00:00
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 za svazek obcí 19. 04. 2021 16:16:1431. 05. 2021 00:00:00
Zápis č. 32 ze zasedání OZ 16. 04. 2021 09:59:3516. 05. 2021 00:00:00
Záměr - pronájem obecního pozemku p. č. 3320/7 o výměře 935m2, k. ú. Boršov nad Vltavou 16. 04. 2021 07:49:0704. 05. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 3 07. 04. 2021 14:01:0415. 01. 2022 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 01. 04. 2021 09:12:0713. 04. 2021 00:00:00
Sčítání lidu, domů a bytů 26. 03. 2021 11:57:2931. 05. 2021 00:00:00
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Lidická 23. 03. 2021 07:52:4309. 04. 2021 00:00:00
Rozhodnutí - uzavírka - výstavba Jižní tangenta 19. 03. 2021 12:45:0005. 04. 2021 00:00:00
VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu- MK Boršov nad Vltavou (výstavba Jižní tangenty) 19. 03. 2021 10:09:0105. 04. 2021 00:00:00
VV - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 16. 03. 2021 08:06:4405. 04. 2021 00:00:00
Zápis č. 31 ze zasedání OZ 10. 03. 2021 10:41:1814. 04. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 2 03. 03. 2021 16:45:1515. 01. 2022 00:00:00
Oznámení o zahájení územního řízení - veřejná vyhláška 02. 03. 2021 08:21:4818. 03. 2021 00:00:00
Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021 01. 03. 2021 09:42:3201. 04. 2021 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou dne 8.3.2021 26. 02. 2021 10:47:5709. 03. 2021 00:00:00
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - veřejná vyhláška - Dočasné uložení ze stavby Jižní tangenta 19. 02. 2021 11:26:1001. 03. 2021 00:00:00
Zápis č 30 ze zasedání OZ 15. 02. 2021 08:36:3715. 03. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 1 03. 02. 2021 14:37:2315. 01. 2022 00:00:00
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vltavou 01. 02. 2021 16:09:5829. 02. 2024 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou, dne 8.2.2021 29. 01. 2021 12:37:0508. 02. 2021 00:00:00
Zápis č. 29 ze zasedání OZ 22. 01. 2021 10:50:5123. 02. 2021 00:00:00
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 81/1 o výměře 5m2 22. 01. 2021 08:30:5107. 02. 2021 00:00:00
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 13 o výměře 375 m2 22. 01. 2021 08:04:3207. 02. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 13/2020 21. 01. 2021 13:15:3201. 02. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 12/2020 21. 01. 2021 13:13:5001. 02. 2021 00:00:00
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov nad Vltavou 13. 01. 2021 09:26:5801. 02. 2024 00:00:00
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Boršov nad Vltavou 13. 01. 2021 07:16:0801. 02. 2024 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou 08. 01. 2021 15:09:4619. 01. 2021 00:00:00
Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí 06. 01. 2021 09:20:4001. 08. 2021 00:00:00
Dobrovolný svazek obcí Blanský les - Podhůří - oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 22. 12. 2020 09:23:1131. 12. 2021 00:00:00
Zápis č. 28 ze zasedání OZ 17. 12. 2020 09:14:3222. 01. 2021 00:00:00
Rozpočet ZŠ Boršov nad Vltavou 2021 + střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Boršov nad Vltavou na rok 2022,2023,2024 14. 12. 2020 09:41:3315. 01. 2022 00:00:00
Rozpočet MŠ Boršov nad Vltavou 2021 + střednědobý výhled rozpočtu MŠ Boršov nad Vltavou na rok 2022,2023,2024 14. 12. 2020 09:39:0515. 01. 2022 00:00:00
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2022, 2023 14. 12. 2020 09:33:2815. 01. 2022 00:00:00
Rozpočet obce na rok 2021 14. 12. 2020 09:31:3215. 01. 2022 00:00:00
Svazek obcí Vodovod Křemže - návrh rozpočtu na rok 2021 10. 12. 2020 10:20:5729. 12. 2020 00:00:00
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou, dne 14.12.2020 04. 12. 2020 11:49:2714. 12. 2020 00:00:00
Záměr - prodej obecních pozemků, parc. č. 2075/66 (69m3), parc. č. 2075/57 (76m3), k. ú. Zahorčice u Vrábče 04. 12. 2020 10:15:3620. 12. 2020 00:00:00
Zápis č. 27 ze zasedání OZ 04. 12. 2020 09:38:2417. 12. 2020 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 11 04. 12. 2020 09:27:1515. 01. 2021 00:00:00
Blanský les - podhůří - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 -2023 25. 11. 2020 09:07:4020. 12. 2020 00:00:00
Blanský les - podhůří - Návrh rozpočtu roku 2021 25. 11. 2020 09:06:0720. 12. 2020 00:00:00
Omezení sociálních kontaktů 24. 11. 2020 11:41:4431. 12. 2020 00:00:00
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 30.11.2020 20. 11. 2020 09:27:1601. 12. 2020 00:00:00
Darovací smlouva - P. Lexa 12. 11. 2020 10:09:0330. 06. 2023 00:00:00
Záměr prodeje pozemku p.č. 606/56 (144m2) a 606/62 (20m2) 09. 11. 2020 11:43:1926. 11. 2020 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 10 09. 11. 2020 09:34:0915. 01. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 9 09. 11. 2020 09:31:2515. 01. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 8 09. 11. 2020 09:29:2415. 01. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 7 09. 11. 2020 09:26:0615. 01. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 6 09. 11. 2020 09:24:4415. 01. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 5 09. 11. 2020 09:23:0115. 01. 2021 00:00:00
Rozpočet ZŠ 2020+střednědobý výhled 2021-2023 09. 11. 2020 09:19:1115. 01. 2021 00:00:00
Rozpočet MŠ 2020 + střednědobý výhled 2021 - 2023 09. 11. 2020 09:18:3315. 01. 2021 00:00:00
Rozpočet obce 2020 + střednědobý výhled rozpočtu 2021, 2022 09. 11. 2020 09:16:0215. 01. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 4 09. 11. 2020 09:11:3215. 01. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 3 09. 11. 2020 09:09:1515. 01. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 2 09. 11. 2020 09:08:0515. 01. 2021 00:00:00
Rozpočtové opatření č. 1 09. 11. 2020 09:06:0915. 01. 2021 00:00:00
ZŠ - Návrh rozpočtu 2021 + návrh středněd. výhledu 2022, 2023, 2024 09. 11. 2020 08:38:2730. 11. 2020 00:00:00
MŠ - Návrh rozpočtu 2021 + návrh středněd.výhledu 2022, 2023, 2024 09. 11. 2020 08:37:1730. 11. 2020 00:00:00
Návrh - střednědobý výhled rozpočtu obce 2022 - 2023 09. 11. 2020 08:34:2730. 11. 2020 00:00:00
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 09. 11. 2020 08:32:3830. 11. 2020 00:00:00
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 30. 10. 2020 09:00:0317. 11. 2020 00:00:00
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - schvaluje stav. záměr - Žitný mlýn Poříčí 27. 10. 2020 11:35:5513. 11. 2020 00:00:00
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 2.11.2020 27. 10. 2020 08:27:1204. 11. 2020 00:00:00
Smlouva o dílo - Úprava MŠ Boršov nad Vltavou 03. 08. 2020 13:07:2504. 09. 2020 00:00:00
MŠ Boršov nad Vltavou - pořízení myčky 03. 08. 2020 12:52:3001. 09. 2020 00:00:00
Smlouva o dílo - hřiště Zahorčice 03. 08. 2020 12:48:2504. 09. 2020 00:00:00
Hromadná výzva k vyzvednutí písemností - veřejná vyhláška 11. 06. 2020 08:34:5827. 06. 2020 00:00:00
Závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 08. 06. 2020 14:28:1506. 11. 2020 10:26:57
ČEVAK - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti 27. 05. 2020 16:55:2601. 07. 2020 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27. 05. 2020 16:21:4617. 06. 2020 00:00:00
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 15/2020 ze dne 18.5.2020 27. 05. 2020 16:19:4405. 06. 2020 00:00:00
Oznámení Svazku obcí vodovod Křemže 27. 05. 2020 16:14:2201. 01. 2021 00:00:00
Informace k dani z nemovitých věcí 27. 05. 2020 16:00:0401. 03. 2021 00:00:00
Program obnovy venkova Boršov nad Vltavou 2015-2020 27. 05. 2020 15:46:2701. 01. 2021 00:00:00
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným ,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí 27. 05. 2020 15:45:0401. 01. 2024 00:00:00
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Boršov nad Vlt. 27. 05. 2020 15:17:3101. 02. 2023 00:00:00
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Zahorčice 27. 05. 2020 15:16:3101. 02. 2023 00:00:00
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Boršov nad Vltavou 27. 05. 2020 15:15:3601. 02. 2023 00:00:00
Smlouva o poskytnutí dotace - FK Boršov 27. 05. 2020 15:14:4001. 02. 2023 00:00:00
Smlouva s TJ Sokol Boršov nad Vltavou 27. 05. 2020 15:13:3701. 12. 2022 00:00:00
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Boršov nad Vlt. 27. 05. 2020 15:11:4201. 02. 2022 00:00:00
Veřejnoprávní smlouva FK Boršov nad Vlt. 27. 05. 2020 15:10:5001. 02. 2022 00:00:00
Veřejnoprávní smlouva SDH Boršov nad Vltavou 27. 05. 2020 15:08:4901. 02. 2022 00:00:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. 08. 01. 2020 19:26:5027. 05. 2020 15:09:03
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. 08. 01. 2020 19:26:3527. 05. 2020 15:09:06
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. 08. 01. 2020 19:26:3027. 05. 2020 15:09:09
Loremd ipsum dolor sit amet. 08. 01. 2020 19:26:2427. 05. 2020 15:09:11
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. 08. 01. 2020 19:26:1827. 05. 2020 15:09:15
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. 08. 01. 2020 19:26:1327. 05. 2020 15:09:17
fff 18. 12. 2011 16:55:4918. 12. 2011 19:41:34
ddd 18. 12. 2011 16:55:4118. 12. 2011 19:41:29