Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Boršov nad Vltavou č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Ceník služeb, pronájem - zapůjčení, zboží
Čistota obce
Daň z nemovitostí
Jednací řád OZ
O nočním klidu
Obecně závazná vyhláška - školský obvod
Obecně závazná vyhláška Obce Boršov nad Vltavou č. 1/2019 o místních poplatcích
OZV č. 2/2018, ruší OZV 3/2004
Řád veřejného pohřebiště
Tržní řád
Zákaz podomního prodeje
Pohyb psů, veřejný pořádek
Systém nakládání s odpady
Pořádání akcí
Vodné, stočné
Místní poplatky