Obecně závazné vyhlášky

Tržní řád

Tržní řád

-Cílem 1.Boršovského trhu je nabídka a prodej čerstvé zeleniny; ovoce; rostlin; potravin a sezónních přebytků ze zahrad (ovoce,zelenina). Dále je to nabídka řemeslných a jiných produktů vlastní výroby z České republiky. Trhy jsou zaměřeny výhradně na domácí produkty a výrobky.

-Pořadatelem 1.Boršovského trhu je Obec Boršov nad Vltavou. Pořadatel si vyhrazuje právo povolit prodej zboží, které se zaměřením trhů souvisí a nepopírá ho.

-Na 1.Boršovském trhu je vyloučen prodej importovaných produktů a výrobků, spotřebního a průmyslového zboží, textilních, kožedělných a obdobných výrobků (vyjma řemesel).

-1.Boršovský trh se koná dle tržního harmonogramu v době od 09:00 do 11:00 hodin v prostoru v Hluboké cestě.

-Organizace prodeje:

     -z prodejních stánků pronajatých k tomuto účelu Obcí Boršov nad Vltavou (nájemné včetně poplatku za použití veřejného prostranství dle platné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obce Boršov nad Vltavou činí 100 Kč/100 Kč za den vč. DPH) na základě platné přihlášky

     -v případě zvýšeného zájmu prodejců lze použít vlastní prodejní zařízení se sazbou 100,- Kč /den dle platné vyhlášky Obce Boršov nad Vltavou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a to s předchozím souhlasem Obce Boršov nad Vltavou a po vyplnění registračního formuláře

     -v případě zájmu zajistí Obec Boršov nad Vltavou připojení ke zdroji elektrické energie (sazba 50,- Kč za jedno připojení)

 

-Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně vztahuje. Všichni prodávající jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, hygienické a veterinární předpisy.

-Prodejci i návštěvníci 1.Boršovského trhu jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek, odpady odkládat výhradně do sběrných nádob, které jsou k tomuto účelu určeny.

-V době konání 1.Boršovského trhu lze použít sociální zařízení se zdrojem pitné vody v sousedícím sportovním areálu.


Jan Zeman
starosta obce

Tržní řád 1.Boršovského trhu schválilo zastupitelstvo obce, v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na veřejném jednání zastupitelstva Usnesením číslo 9/2015 konaného dne 9.6.2015
Za Obec Boršov nad Vltavou je oprávněn jednat ve věcech 1.Boršovského trhu starosta obce  Jan Zeman a dále zastupitelstvem pověřená osoba.

 

Prodejci byli seznámeni s Tržním řádem 1.Boršovského trhu.