Odpadové hospodářství

Úhrada poplatků - do konce 31.03.2023

Připomínáme, že do 31.03.2023 je nutno uhradit poplatky za odpad a  za psy. 

V případě nezaplacení, Vám nebude popelnice po tomto termínu vyvezena.