TICB

výsledky prázdninové soutěže

V prázdninovém čase od 1. 7. do 31. 8. 2021 proběhla již tradiční soutěž pro děti a jejich rodiče, jejímž cílem bylo vytáhnout děti na výlety po České republice.

Do letní hry s ČT:Déčko byl letos vybrán rekordní počet 117 informačních center z řad členů A.T.I.C. ČR.

Výsledky prázdninové hry jsou opět výborné a téměř shodné s loňským rokem. Všech hesel bylo zadáno cel-kem 130.247 (130.168 v r. 2020 ) a tolik bylo podniknuto také výletů.

Alespoň jedno soutěžní heslo zadalo 32.185 hráčů, při-čemž celý soutěžní úkol (zadání tří kódů) splnilo 23.701 hráčů. Web soutěže „Zastav nečas“ vygenero-val 700.000 návštěv.

Nejnavštěvovanější keškou se stala ta na hradě Vald-štejn (814 návštěv), na druhém místě je to Žďár nad Sázavou s 790 návštěvami. Nejaktivnější hráči jsou letos sourozenci Charlottka a Adámek, kteří získali 72 hesel !

V rámci rodičovské soutěže na soc. sítích poslali rodiče stovky fotek z výletů s hashtagem #zastavnecas.

Naši kešku navštívilo 439 hráčů.