Úřední deska

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 17.06.2024  od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Zřizovací listina Mateřské školy Boršov nad Vltavou
 5. Zřizovací listina Základní školy Boršov nad Vltavou
 6. Mateřská škola Boršov nad Vltavou
 • Účetní závěrka 2023
 • Výsledek hospodaření
 1. Základní škola Boršov nad Vltavou
 •  Účetní závěrka 2023
 • Výsledek hospodaření
 1. Účetní závěrka obce 2023
 2. Závěrečný účet obce Boršov nad Vltavou
 3. Cena za prodej obecního pozemku p. č.  377/7 v k. ú. Boršov nad Vltavou
 4. Žádost o pronájem obecního pozemku p. č. 746/3 ,  p. č. 746/2, k. ú. Boršov nad Vltavou
 5. Žádost o dotaci – FK Boršov nad Vltavou -  Turnaj přípravek
 6. VŘ – Základní škola Boršov nad Vltavou – dodávka nábytku
 7. Změna č. 3 ÚP Boršov nad Vltavou
 8. EG.D – Smlouva o zřízení VB č.  CB-014330085066/001 – DVK
 9. Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7