Úřední deska

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 15.07.2024  od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Konkurz na pozici ředitelka Základní školy Boršov nad Vltavou
 5. Žádost o pronájem obecního pozemku p. č. 746/3, 746/2 v k. ú. Boršov nad Vltavou
 6. Žádost o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou EG.D, č. CB – 014330090578/001 – DVK
 7. Podání informace o „výzvě k odstranění vozidla“
 8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 9. Obecně závazná vyhláška  o místním poplatku ze psů
 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
 11. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce – FK Boršov nad Vltavou
 12. Výběrové řízení – stínící technika – Mateřská škola Boršov nad Vltavou
 13. Rozpočtové opatření č. 8
 14. Rozšíření plochy pro Z-BOX, Dodatek ke smlouvě  pro umístění Z-BOXU č. 1 – Zásilkovna

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Mgr. Zeman Jan

                                                           Starosta obce