Program jednání obecního zastupitelstva

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Boršov nad Vltavou

                                  

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Boršov nad Vltavou

 

Obecní úřad Boršov nad Vltavou  v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání  

ustavujícího zasedání  Zastupitelstva obce Boršov nad Vltavou, svolaného dosavadním starostou obce Mgr. Zemanem Janem v souladu s §91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  Obecní knihovna, Obecní 52, Boršov nad Vltavou

Doba konání: 17.10.2022 od 18:00 hodin

 

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Volba starosty a místostarosty

a/ určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/zákona o obcích)

b/ určení způsobu volby starosty a místostarosty

c/ volba starosty

d/ volba místostarosty

  1. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a/ určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b/ volba předsedy finančního výboru

c/ volba předsedy kontrolního výboru

  1. Diskuze

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V Obci Boršov nad Vltavou, dne 7.10.2022

 

                                                                       ………………………….

                                                                       dosavadní starosta obce Boršov nad Vltavou

 

Mgr. Jan Zeman

Starosta obce

                                                                                            

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.10.2022

Sejmuto z úřední desky dne:  

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 7.10.2022 do 18.10.2022