Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 2.11.2020

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  obce Boršov nad Vltavou

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 2.11.2020 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

Návrh programu jednání  :

 

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
  4. Hospic sv. Jana N. Neumann o.p.s. – žádost  o individuální dotaci
  5. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
  6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022, 2023
  7. Rozpočtové opatření č. 10
  8. Projednání žádosti o uzavření smlouvy s firmou E.ON – smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330063869/001
  9. Projednání ceny  za pronájem pozemku p. č. 2283/31 o výměře 447 m² v k.ú. Zahorčice u Vrábče

 

                                                                                                                    Jan Zeman

                                                                                                                   Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:23.10.2020

Sejmuto dne:3.11.2020

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 23.10.2020 do 3.11.2020