Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 30.11.2020

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

          Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 30.11.2020 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

Návrh programu jednání  :

 

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
  4. Stanovení ceny za prodej pozemku parc. č.  606/56 (144m2), 606/62 (20m2) v k. ú. Boršov nad Vltavou
  5. Informace o  zařazení investičního záměru do strategického rámce – MAP II ORP ČB (Nástavba ZŠ Boršov nad Vltavou)
  6. Schválení rozpočtu obce na rok 2021
  7. Schválení střednědobých výhledů obce na roky 2022, 2023
  8. Projednání Dodatku  č. 20 ke smlouvě o dílo č. 60106/99 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu uzavřené mezi Obcí Boršov nad Vltavou a firmou Marius Pedersen a.s.
  9. Informace o vyhotovení  Smlouvy o úpravě pozemních komunikací a mostu uzavřená podle §ust. 38 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů , uzavřená mezi: Jih. krajem, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje           a Obcí Boršov nad Vltavou                                                                                                

             Jan Zeman               Starosta obce

Vyvěšeno dne:20. 11.2020

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 20.11.2020 do 1.12.2020