Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou, dne 14.12.2020

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 14.12.2020 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

Návrh programu jednání  :

 

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
  4. Statut sociálního fondu – aktualizace
  5. Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2021 pro Obec Boršov nad Vltavou
  6. Smlouva na koupi bytového domu od firmy Europasta SE na adrese  Pod Skálou 137, Boršov nad Vltavou
  7. Žádost o schválení podnikatelského záměru na výstavbu Autoservisu- autoopravny na parc. č. 392,393/2, k. ú. Boršov nad Vltavou
  8. Podklady k výběrovému řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Cyklostezka“.

 

 

 

 

                                                                                                             Jan Zeman

                                                                                                                          Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:4.12.2020

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 4.12.2020 do 14.12.2020