Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou, dne 20.02.2023

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 20.02.2023 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

 

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Možnost spojení  Mateřské a Základní školy Boršov nad Vltavou
 5. Žádost o odkup části pozemku p. č. 690/41 (cca 300 m2)
 6. Schválení uzavření Mateřské školy Boršov nad Vltavou v době letních prázdnin
 7. Žádost o zřízení práva užívání vodovodní přípojky zahrádkářské osady Boršov n.Vlt.
 8. Podání žádosti o dotaci „Obec Boršov nad Vltavou – Dostavba odborných učeben a školní družiny ZŠ Boršov nad Vltavou“
 9. Obec Boršov nad Vltavou, Obec Homole, Obec Planá - Realizace výstavby přívozového mola
 10. Návrh smlouvy na převod kanalizace  s firmou Čepro, a.s.
 11. Návrh smlouvy č. CB-001030076929/002-ASE s firmou EG.D, a.s.
 12. Elektronické stravenky zaměstnanců
 13. Stravné zaměstnanců
 14. Rozpočtové opatření č. 1
 15. Alzheimer Home  z. ú.  –  žádost o dotaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Mgr. Zeman Jan

                                                           Starosta obce