Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou, dne 8.2.2021

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 08.02.2021 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

Návrh programu jednání  :

 

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
  4. Stanovení ceny za pronájem pozemku p. č. 81/1 o výměře 5m2 v k. ú. Boršov nad Vltavou (záměr vyvěšen od 22.01.2021 do 07.02.2021)
  5. Stanovení ceny za pronájem  pozemku p. č. 13 o výměře 375m2 v k. ú. Boršov nad Vltavou

(záměr vyvěšen od 22.01.2021 do 07.02.2021)

  1. Žádost o pronájem části obecního pozemku p. č. 346/69 v k. ú. Boršov nad Vltavou
  2. Marius Pedersen a.s. – „Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů“
  3. Žádost o podporu 8. ročníku běžeckého závodu Vltava Run v roce 2021
  4. Žádost        o pokácení smrku v ulici Na Planýrce na obecním pozemku p. č. 605/1 v k. ú. Boršov nad Vltavou

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                  Jan Zeman

                                                                  Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 29.01.2021

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 29.01.2021 do 08.02.2021