Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou dne 8.3.2021

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 08.03.2021 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

Návrh programu jednání  :

 

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
  4. Podání informace o provedených státních  dozorech v ulici Pod Skálou a v ulici Šumavská
  5. Darovací smlouva uzavřená mezi Obcemi Boršov nad Vltavou a Včelná – prostředky pro JSDH
  6. Červen 2021 – 760 let Obce Boršov nad Vltavou - informace
  7. Žádná reklama politických stran ve vývěskách Obce Boršov nad Vltavou - informace
  8. Návrh směrnice o zadávání výběrových řízení
  9. Rozpočtové opatření č. 2
  10. Informace o aktualizaci Řádu pohřebiště

 

                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Zeman Jan

                                                                                              starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 26.02.2021

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 26.02.2021 do 09.03.2021