Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 18.01.2021 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

Návrh programu jednání  :

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Stanovení ceny za prodej obecních pozemků  parc. č. 2075/66 (69 m2), 2075/57 (76m2) v k. ú. Zahorčice u Vrábče (záměr vyvěšen  od 4.12.2020 do 20.12.2020)
 5. Znovuzvolení navržené přísedící do funkce  pro Okresní soud v Českých Budějovicích
 6. Žádost ZO ČSV o individuální dotaci z rozpočtu Obce Boršov nad Vltavou
 7. Žádost Spolku SDH Boršov nad Vltavou o individuální dotaci z rozpočtu Obce Boršov nad Vltavou
 8. Rozpočtové opatření č. 12
 9. Nákup multifunkční sekačky
 10. Žádost České maltézské pomoci o individuální dotaci z rozpočtu Obce Boršov nad Vltavou
 11. Podání žádosti o dotaci „Nákup nového DA pro JSDH Obce Boršov nad Vltavou „   do Dotačního programu Jihočeského kraje.
 12. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 – nákup dopravního automobilu pro JSDH 
 13. Návrh smlouvy o výpůjčce – p. č. 532/16 v k. ú. Boršov nad Vltavou
 14. Umístění AlzaBoxu v Boršově nad Vltavou
 15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci a služeb – firma Neubauer & Partner  AK

 

 

 

 

                                                                                Jan Zeman

                                                                                              Starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno dne: 08.01.2021

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 08.01.2021 do 19.01.2021