Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 12. 4. 2021 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

Návrh programu jednání  :

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Seznámení s výsledkem hospodaření ,  schválení účetní závěrky  ZŠ Boršov nad Vltavou
 5. Seznámení s výsledkem hospodaření ,  schválení účetní závěrky  MŠ Boršov nad Vltavou
 6. Vyúčtování provozování vodovodu a kanalizace za rok 2020 – firma ČEVAK
 7. Žádost o pronájem pozemku p. č. 3320/7 v k. ú. Zahorčice u Vrábče o výměře 935m2
 8. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení na akci „Zahorčice par. 2477/4 – přeložka VN“ s firmou EG.D, a.s.
 9. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –  na akci „Boršov n. Vlt. , K 523/1, příp. NN, SSS100“ s firmou EG.D, a.s.
 10. Rozpočtové opatření č. 3
 11. Výběr dodavatele na koupi multifunkčního traktoru pro zimní údržbu s mezinápravovým sečením včetně radlice a rozmetadla
 12. Výběr dodavatele na „Dokončení sportovního areálu Boršov centrum“
 13. Návrh na uzavření „Smlouvy o partnerství“ uzavřené s DS Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.
 14. Informace o postupném zkulturnění separačních hnízd – pilotní projekt ul. Na Výsluní

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Zeman Jan

                                                                                              starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 1. 4. 2021

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úřední desce  od: 1. 4. 2021 do 13. 4. 2021