Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 14.03.2022  od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

Návrh programu jednání  :

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
  4. Svazek obcí Vodovod Křemže – dohoda o poskytnutí příspěvku
  5. SÚSJK – převod pozemků z parcely p. č. 766/4 k. ú. Boršov nad Vltavou
  6. Česká maltézská pomoc – žádost o finanční příspěvek
  7. Rozpočtové opatření č. 2

 

 

                                                           Mgr. Zeman Jan

                                                           Starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  4.3.2022

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické   úř.  desce  od: 4.3.2022 do 15.3.2022