Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 11.4.2022  od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Základní škola Boršov nad Vltavou : Výsledky hospodaření, účetní uzávěrka
 5. Mateřská škola Boršov nad Vltavou: Výsledky hospodaření, účetní uzávěrka 
 6. Dodatek č. 2 ke Statutu sociálního fondu Obce Boršov nad Vltavou
 7. Cena za prodej obecního pozemku p. č. 250/16 (298m²), 252/22 (10m²), 252/25 (40m²)
 8. Odsouhlasení smlouvy za směnu pozemků p. č.  766/5 o výměře 642 m2, p. č. 766/6 o výměře 375 m2,p. č. 766/7 o výměře 44 m2, p. č. 766/8 o výměře 170 m2,

vše v k.ú. Boršov nad Vltavou ve vlastnictví Jihočeského kraje a p. č. 764/6 o výměře 92m², p. č. 764/8 o výměře 6 m2 a p. č. 764/10 o výměře 35 m2

 1. Žádost o podporu Linky bezpečí, z. s.
 2. Žádost ředitelky Mateřské školy Boršov n. Vlt.  o povolení udělení výjimky na počty dětí ve třídě MŠ
 3. Základní škola Boršov n. Vltavou – žádost o souhlas s přijetím daru
 4. Žádost o schválení měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023
 5. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 9/1140/18
 6. Rozpočtové opatření č. 3

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Mgr. Zeman Jan

                                                           Starosta obce

 

 

Vyvěšeno dne:  1.4.2022

Sejmuto dne: