Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 27. 03. 2023 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

 

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Žádost Alzheimer home o dotaci
 5. Dostavba odborných učeben a školní družiny ZŠ Boršov nad Vltavou – stavební úpravy, nástavba a přístavba stávající školy – výběr dodavatele stavby
 6. Návrh na uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene s firmou EG.D, a.s. č. CB-001030081663/001- JIRI
 7. Petice občanů „Za zřízení přechodu pro chodce v ulici Poříčská v obci Boršov“
 8. Žádost firmy Burda o odkup pozemku p. č. 690/41
 9. Boršov nad Vltavou – odkanalizování oblasti Poříčí – Březí  - administrace zadávacího řízení na dodavatele stavby, vypracování textové části
 10. Rozpočtové opatření č. 2,3,4
 11. Žádost o vyjádření ke stavbě energetického zařízení, pro územní řízení „Boršov, Logimac – přeložka VN“
 12. Žádost o odkup pozemku parc. č. : 306/1, k. ú. Boršov nad Vltavou
 13. Žádost firmy Cetin o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
 14. Pořízení stanu 3 x 8 m s kovovou konstrukcí

 

 

 

 

                                                           Mgr. Zeman Jan

                                                           Starosta obce