Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 24. 04. 2023 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Žádost o koupi části obecního pozemku p. č. 306/3, k. ú. Boršov nad Vltavou
 5. Vyúčtování Čevak
 6. Žádost o dotaci – Maltézská pomoc
 7. Podnět na pořízení změny územního plánu – doplnění žádosti
 8. Žádost  o dotaci na akci „Boršovské  kochání“
 9. Podání informace o opakovaném uzavírání termínovaných vkladů
 10. Změna DPH u hrobů   od 01.04.2023
 11. Výběrové řízení – nákup čelního nakladače

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Mgr. Zeman Jan

                                                           Starosta obce