Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 22. 05. 2023 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
  4. Žádost o odkup pozemku p. č. 690/41, k. ú. Boršov nad Vltavou
  5. Žádost o zhotovení obecní příjezdové cesty, p. č. 562/5, k. ú. Boršov nad Vltavou
  6. Žádost Domova Libníč o finanční příspěvek
  7. Odkup pozemků p. č. 772/6, 772/7, 772/8, k. ú. Boršov nad Vltavou ve vlastnictví Správy železnic
  8. Žádost ředitelky MŠ o schválení měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok  2023/2024
  9. Návrh na uzavření smlouvy s firmou EG.D o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. CB-001030072032/006-PRO2

 

 

                                                           Mgr. Zeman Jan

                                                           Starosta obce

 

 

Vyvěšeno dne : 12.05.2023

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 12. 05. 2023 do 26. 05. 2023