Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 19. 06. 2023 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Účetní závěrka ZŠ Boršov nad Vltavou za rok 2022
 5. Výsledek hospodaření ZŠ Boršov nad Vltavou za rok 2022
 6. Účetní závěrka MŠ Boršov nad Vltavou k 31.12.2022
 7. Výsledek hospodaření MŠ Boršov nad Vltavou  za rok 2022
 8. Účetní závěrka Obce Boršov nad Vltavou k 31.12.2022
 9. Závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2022
 10. Návrh na uzavření smlouvy s firmou EG.D o smlouvě budoucí o zřízení  věcného břemene č. CB-001030082985/001-JIRI
 11. Žádost o úpravu zakončení cesty – možnost využití pro pěší, cyklisty atd.
 12. Žádost SDH Zahorčice o dotaci na „Sportovní den“
 13. Žádost SDH Zahorčice o dotaci na „Dětský den“
 14. Žádost TJ Sokol Boršov nad Vltavou o dotaci na „Gymnastické závody“
 15. Záměr zemědělského pachtu obecních pozemků, p. č. 4155, k. ú. Vrábče,

             p. č.: 2554/13,2554/14,2556/33 vše k. ú. Zahorčice u Vrábče

 1. Domov Libnič – žádost o dotaci
 2. Výběrové řízení – chladící a mrazící boxy pro Mateřskou školu Boršov nad Vltavou

 

 

 

                                                           Mgr. Zeman Jan

                                                           Starosta obce

 

 

Vyvěšeno dne : 09.06.2023

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 09. 06. 2023 do 20.06.2023