Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 24. 07. 2023 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Cetin a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti č. 16010-050378, akce VPIS Č.B.Jižní tangenta
 5. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí
 6. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. CB-014330067468/001-DVK
 7. Žádost o prodej pozemku p. č. 306/3, k. ú. Boršov nad Vltavou
 8. Cena za pronájem pozemků v k. ú. Vrábče, č.p. 4155 , k. ú. Zahorčice u Vrábče, č.p. 2554/13, 2554/14, 2556/33
 9. Záměr pronájmu obecních pozemků k. ú. Boršov nad Vltavou č.p.:347/2, 348/2
 10. Výběr dodavatele na akci "Boršov nad Vltavou - odkanalizování oblasti Poříčí - Březí"
 11. Informace o možnostech a podmínkách prodeje předmětného majetku - Správa železnic
 12. Rozpočtové opatření č. 8 a 9 na rok 2023
 13. Lávka na rybníčku v Zahorčicích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Mgr. Zeman Jan

                                                           Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne : 14.07.2023

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 14. 07. 2023  do 25. 07. 2023