Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 16.5.2022  od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

 

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Cena za prodej obecního pozemku p. č. 250/16 (298m²), 252/22 (10m²), 252/25(40m²)
 5. EG.D – Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000555/001-HRD
 6. T. J. Sokol Boršov nad Vltavou  - Slavnosti sokola – žádost o finanční příspěvek
 7. Hlasování per-rollam „Cyklostezka na levém břehu Vltavy – Boršov nad Vltavou, Homole, Planá“ – snížení ceny
 8. Žádost o souhlas s provedením opravy příjezdové komunikace od kempu Poslední štace k jezu Březí
 9. Rozpočtové opatření č. 5,6
 10. EG.D – Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030020613/007
 11. ZKO – žádost o individuální dotaci
 12. Rozhlas
 13. Kolaudace „Cyklostezky“ dne 26.5.2022

 

 

 

 

 

 

                                                           Mgr. Zeman Jan

                                                           Starosta obce