Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou     

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 13. 6. 2022  od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

Návrh programu jednání  :

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
  4. Projednání závěrečného účtu Obce Boršov nad Vltavou
  5. Projednání účetní uzávěrky Obce Boršov nad Vltavou
  6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 a 2031
  7. Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy – Prodloužení kanalizace pro dva rodinné dvojdomy  na parc.  č. 705/7 a 705/8 v k. ú. Boršov nad Vltavou
  8. Žádost o převzetí pozemků č. 690/61 do vlastnictví obce
  9. Rozpočtové opatření č. 7
  10. Dokončení oplocení okolo hřiště – sportovní centrum

 

                                                           Mgr. Zeman Jan

                                                           Starosta obce

Vyvěšeno dne:  3. 6. 2022

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické   úř.  desce  od: 3. 6. 2022 do 14. 6. 2022