Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 25. 7. 2022  od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

 

 

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
  4. Cena za prodej pozemku p. č. 763/23 (19m2) v k. ú. Boršov nad Vltavou
  5. ZŠ Boršov nad Vltavou - odsouhlasení daru na sportovní vybavení
  6. LESY ČR – kupní smlouva pro převod majetku KN 496/2 v k. ú. Boršov nad Vltavou
  7. Žádost FK Boršov nad Vltavou o dotaci na akci “Turnaj A, B mužstva“
  8. Rozpočtové opatření č. 8/2022
  9. Informace o realizaci opatření proti vodě  z přívalových dešťů

 

                                                           Mgr. Zeman Jan

                                                           Starosta obce

 

 

Vyvěšeno dne: 14. 7. 2022

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické   úř.  desce  od: 14. 7.  2022 do 26. 7. 2022