Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou     

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 29. 8.  2022  od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou 

Návrh programu jednání  :

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Projednání odstranění „Křížové cesty“ na základě zaslané stížnosti nespokojeného občana
 5. Předčasné splacení úvěru Kabiny FK Boršov  nad Vltavou
 6. Rozpočtové opatření č. 9,10,11
 7. Aktualizovaný návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 a 2024
 8. Pronájem opuštěného bytového domu včetně garáží
 9. Souhlas se znovuzvolením přísedící u Okresního soudu v Českých Budějovicích
 10. Informace o Dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Projektový Ateliér AD s.r.o.
 11. I – My žádost o dotaci
 12. EG-D Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. CB-001030077733/001-PRO2
 13. EG-D Smlouva o věcném břemeni č. CB-014330059482/002-DVK
 14. EG-D Smlouva o věcném břemeni č. CB-014330066782/001-DVK
 15. Odvodnění ohrožených míst při přívalových deštích  
 16. Spoluúčast obce na krajském programu při řešení finanční a energetické krize