Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou     

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den  19. 9. 2022 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

Návrh programu jednání  :

 

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
  4. Návrh na uzavření smlouvy s firmou EG.D  o smlouvě budoucí č. : CB-001030077705/001-ELSA
  5. Usnesení o vydání Územního plánu Boršov nad Vltavou
  6. Žádost o vydláždění předzahrádky na pozemku 62/1

 

 

 

                                                           Mgr. Zeman Jan

                                                           Starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno dne : 9.9.2022

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 9.9.2022 do 20.9.2022