Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den  31.10.2022 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

Návrh programu jednání  :

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Cena za pronájem části obecního pozemku  p.č.: 377/7 a 378/45 (46,15m²), k. ú. Boršov nad Vltavou
 5. Cena za pronájem obecního majetku – dům v ulici Pod Skálou č. p. 137, k. ú. Boršov nad Vltavou
 6. Volba předsedů výborů + návrh na členy
 7. Stanovení platů neuvolněných členů OZ
 8. Pravomoce  starosty k odsouhlasení  rozpočtových opatření
 9. Předčasné splacení úvěru „MK Pod Skálou“ k 30.11.2022
 10. Rozpočtové opatření
 11. Zájem o odkup hasičské Avie
 12. Návrh na uzavření smlouvy s firmou EG.D  o smlouvě budoucí č. : CB-001030077794/005-ASE
 13. Návrh na uzavření smlouvy s firmou EG.D  o smlouvě budoucí č. : ZP-001060002700/001-TROU
 14. Dotace:

a/ Dostavba odborných učeben a školní družiny ZŠ Boršov nad Vltavou

b/ Přístavba mateřské školy

c/ Obecní byty

 1. Zrušení poplatků za trhy
 2. Schválení „přísedících“ pro Okresní soud v Českých Budějovicích
 3. Mateřská škola – žádost o dotaci – „Mikulášská nadílka“
 4. Mateřská škola – žádost o dotaci – akce „Příjezd sv. Martina“
 5. Návrh odměny pro starostu
 6. Příkaz k inventarizaci + složení inventarizačních komisí

 

 

 

                                                           Mgr. Zeman Jan

                                                           Starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno dne : 21.10.2022

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 21.10.2022 do 01.11.2022