Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Stanovení členů jednotlivých výborů
 5. Návrh rozpočtu na rok 2023
 6. Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 a 2025
 7. Cena za prodej obecního majetku – hasičský vůz Avie
 8. Odstoupení od smlouvy – pronájem domu v ulici Pod Skálou
 9. Vypovězení smlouvy na zajištění a odstranění komunálního odpadu                             
 10. Dodatek  č. 23  ke Smlouvě č. 60106/99 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu a jeho složek
 11. Pronájem hrobových míst v rámci obsazenosti míst na horním a dolním hřbitově
 12. Vodné, stočné 2023