Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den  12. 12. 2022 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

Návrh programu jednání  :

 

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
  4. Autis Centrum, o. p. s. – žádost o poskytnutí finanční podpory
  5. Návrh na pořízení změny územního plánu obce Boršov nad Vltavou – Vltavská cyklostezka
  6. Žádost obyvatele obce o vyřešení pozemku p. č. 79/2,79/3 před jeho rodinným domem
  7. Rozpočet obce na rok 2023
  8. Střednědobé výhledy obce na rok 2024 a 2025
  9. Dopravní podnik města České Budějovice - Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících na rok 2023
  10. EG.D, a.s. Smlouva o smlouvě  budoucí o zřízení věcného břemene č.:  CB-001030079504/001-ELSA