Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 10.5.2021 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

Návrh programu jednání  :

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Cena za pronájem obecního pozemku p.č. 3320/7 o výměře 935m2, k.ú. Boršov nad Vltavou
 5. Výběrové řízení – dopravní automobil pro SDH Boršov nad Vltavou
 6. Výběrové řízení – multifunkční traktor
 7. Smlouva o výpůjčce – Blanský les – podhůří – pořízení domácích kompostérů
 8. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Dobrovolný svazek obcí Blanský les – podhůří
 9. Smlouva o užívání anténního stožáru  - firma Starnet, s.r.o.
 10. Rozpočtové opatření č. 4
 11. Cyklostezka – Smlouvy o budoucích kupních smlouvách

                                                                                 

 

 

                                                                                            Mgr. Zeman Jan

                                                                                             starosta obce

 

                                              

                                                                                            

 

 

Vyvěšeno dne: 30.4.2021

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 30.4.2021 do 11.5.2021