Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 7.6.2021 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

Návrh programu jednání  :

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
 5. Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2020
 6. Výběr dodavatele na nákup multifunkčního malotraktoru
 7. Rozpočtové opatření č. 8
 8. Žádost o pronájem pozemku p. č. 410/1 o výměře 1000m2 od 1.7.-31.8.2021
 9. Odsouhlasení per rollam – žádost společnosti Zásilkovna o umístění 4 skříní před obecním úřadem
 10. Výběrové řízení na „Dovybavení školní kuchyně v MŠ Boršov nad Vltavou – myčka na bílé nádobí, varná pánev, kotel“
 11. Výběrové řízení „Rekonstrukce ulice k Pilotovi – horní část“
 12. Informace o zahájení výběrového řízení na dodavatele „Cyklostezky“
 13. Informace – příprava výběrového řízení na „Chodník od viaduktu k nádraží“

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zeman Jan

                                              

                                                                                              starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 28.5.2021

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 28.5.2021 do 8.6.2021